Home
Newsflash juni 2019
Diep in het binnenste van de ziel van de mens is er de hartstocht, die de mens van het zichtbare naar het onzichtbare drijft: naar de wijsbegeerte en naar het goddelijke.
                                                      Kahlil Gibran

Als je visie meer en meer op wijsheid gaat berusten,
zul je ontdekken dat de wereld als God is.


Het is een kwestie van zienswijze.

                                                       Ramana Maharshi
Onze voordrachtgevers nemen nu even de tijd om nieuwe inspiratie op te doen.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw interesse en hopen u terug te ontmoeten in september .

Fijne vakantie !

Namens G.L.T. Antwerpen

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Nu is deze publicatie bijna ten einde.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u de volledige uitgave terugvinden : klik hier
 
  Negende publicatie  (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola II': klik hier
  Tiende en laatste publicatie (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola III': nog in opbouw
Er even tussenuit
Meditatieve tekst voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op 'geünieerde loge van theosofen'

It is for us to see that we are real spiritual beings internally and that it is only the outer the personality which needs clarifying.

Het is aan ons om te zien dat we innerlijk echte spirituele wezens zijn en dat het alleen de uiterlijke persoonlijkheid is die helder dient te worden.

                         A book of quotations from Robert Crosbie

De Dhyana-poort is als een albasten vaas, wit en doorschijnend; binnenin brandt een onverstoorbaar gouden vuur, de vlam van Prajna die van Atma uitstraalt.

Gij zijt die vaas.

                        De Stem van de Stilte  H.P.Blavatsky
Voordrachten vanaf september 2019 : klik hier
De twee hogere beginselen (Atma/Buddhi) kunnen op aarde geen individualiteit hebben, kunnen geen mens zijn, tenzij er

(a) het denkvermogen is, de manas-ego, om zichzelf te kennen en

(b) de aardse onechte persoonlijkheid, of het lichaam van egoïstische begeerten en persoonlijke wil, om het geheel aan de stoffelijke vorm van de mens te hechten als rond een spil (wat deze in feite ook is).

Lees meer...
Even om bij stil te staan
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be