Home
Newsflash mei 2018
Onze voordrachtgevers nemen nu even de tijd om nieuwe inspiratie op te doen.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw interesse en hopen u terug te ontmoeten in september .

Onze studiedagen op woensdag blijven doorlopen tot en met eind juni.

Namens G.L.T. Antwerpen* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Negende publicatie  (vierde boek) : 'Meister Eckhart' : klik hier
   Tiende publicatie  (vierde boek) : 'Moses de Leon' : nog in opbouw
Er even tussenuit

Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

Voordrachten vanaf september 2018 : klik hier

Even om bij stil te staan
Het is voor iedereen duidelijk dat egoïsme en onwetendheid de oorzaak zijn van alle menselijke problemen.
De grootste noodzaak is dus een rechtvaardige en ware levensfilosofie, want het volgen daarvan zal niet alleen verlichting brengen in de vele vormen van lijden, maar ook een kennis die de mensheid naar grotere hoogten zal leiden.

                                                                    Vertaling van Engelse quote Robert Crosbie

It is apparent to anybody that the cause of all human troubles is selfishness and ignorance.
The greatest need, then, is to have a right and true philosophy of life, for the following of it will not only bring relief from the many forms of suffering, but a knowledge that will lead humanity to greater heights.


Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be