Home
Newsflash december 2017
Wijsheid is geen product van het denken.
Het diepe weten dat wijsheid is, komt eenvoudig naar boven als je iemand of iets je volledige aandacht schenkt.
Aandacht is intelligentie in haar oervorm, het is bewustzijn zelf. Ze heft de barrières op die door het conceptuele denken zijn opgeworpen, en daarmee komt het inzicht dat er niets in en op zichzelf bestaat.

Ze verenigt de waarnemer en het waargenomene in een verenigd veld van bewustzijn. Ze heelt het gevoel van isolement.

Uit: De Stilte spreekt, p. 22-23, E. Tolle
* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Vijfde publicatie  (vierde boek) : 'Roger Bacon' : klik hier
   Zesde publicatie  (vierde boek) : ' Hadewych'   : nog in opbouw
21 december, een moment van stilte en bezinning, een moment van afscheid en wedergeboorte.

'Het lichtende woord, dat van het gemoed uitgaat, is de Zoon van God.
Wat in u aanschouwt en hoort, is het woord van de Heer en uw gemoed is God de Vader.
Zij zijn niet van elkaar gescheiden, want hun eenheid is het leven.
Richt nu uw hart op het licht en ken het.'

Pymander


7 januari : Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
AUM,
Ontsluier, O Gij die het Universum onderhoudt,
van wie alles uitgaat en naar wie alles terugkeert,
dat gelaat van de Ware Zon, dat  nu door een vaas van Gouden licht is verborgen, opdat wij de waarheid mogen kennen en onze gehele plicht vervullen op onze reis naar Uw heilige troon.
Om.

De Gayatri mantra

Lees het volledige artikel onder rubriek : 'Eigen Publicaties'


Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'


Studiemateriaal aangeboden voor januari
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
14 januari : De twee gezichten van Janus
28 januari : De onzichtbare mens
Janus, de God met de twee gezichten, is de God van het Begin.

Wat is een god?
Een god is een aspect van de ordenende intelligentie in de Natuur. Het is een wezen, of beter een collectiviteit van wezens die de belichaming vormen van spirituele, mentale en psychische krachten, die kwaliteit en inhoud geven aan de verschillende verschijnselen van de fysieke wereld. Goden zijn natuurlijk ook meer dan dat.

Lees meer...
Wie zien we als we in de spiegel kijken?
Iemand met onze naam en uiterlijk.

Maar als er wordt gezegd dat de ogen de spiegels zijn van de ziel en dat de ziel via de ogen naar buiten kijkt, weten we dat er ook een innerlijk onzichtbare mens is.

Soms ervaren we dat duidelijk.
Wie is die innerlijke, onzichtbare mens?
Zijn we dat zelf?

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be