Home
Newsflash november 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ werd op onze website een begin gemaakt van het in het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
 
'Publicaties'
'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
13 december: De ladder van het bestaan
27 december: GEEN VOORDRACHT
We vinden in de literatuur vaak de verwijzing naar het leven als een ladder.
De steeds verder gaande evolutie van het fysieke naar het spirituele is een basisidee in de oude Wijsheid. De ladder als symbool wordt meestal gebruikt als een klim naar boven.
 
Maar het 'naar boven' is ook symbolisch. De juiste uitdrukking zou moeten zijn: 'naar binnen'.
 
'Lees meer'
'Ware Religie is de kennis van het eigen Zelf en te handelen in overeenstemming hiermee.
Het is de kennis hiervan en het handelen ernaar dat het verschil maakt tussen alle wezens.
 
God is niet buiten ons, maar dient gevonden te worden in ons binnenste wezen van onze eigen natuur, de stille kamer, de tempel in ons, en nergens anders.'
                                                                   R.Crosbie
 
Laat ons in deze donkere tijden ons denken polijsten door het hart en een lichtbaken zijn voor onze medemens.
 
 
Namens G.L.T. Antwerpen wensen wij u fijne feestdagen en goede gezondheid.
 
Voordrachten
Aandacht !
Wegens Corona zullen onze voordrachten voor het komende seizoen niet  'live' plaats vinden.
 
U kan deze voordrachten volgen via :
 
Zoom link Voordrachten G.L.T. Antwerpen
 
Indien u niet in beeld wenst te komen, dan aub camera afzetten bij het inloggen/beluisteren.
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be