Home
Newsflash december 2016
Op 1 januari ; Nieuwjaarsdag, zal er geen stilte bijeenkomst plaatsvinden.

Volgende bijeenkomst is op 5 februari.

Wij hopen alle geïnteresseerden te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten in 2017.

'Fijne feestdagen en inspirerend 2017.'
1 januari : Stilte bijeenkomst
De hoofdzaak van iemands leven zijn altijd in overeenstemming met het 'sterrenbeeld' waaronder men is geboren of, zouden we eigenlijk moeten zeggen, met de eigenschappen van het bezielende beginsel ervan of de godheid die er de leiding over heeft, of we die nu een Dhyan-Chohan noemen, zoals in Azië, of een Aartsengel, zoals in de Griekse en Latijnse kerk.

Lees meer...

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Studiedagen op woensdag avond : wij starten terug op 11 januari 2017
   Onderstaand artikel zal worden bestudeerd :
  ' Het ontwikkelen van concentratie' - Theosofische inzichten blz 46 tot 58 (zie links)

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
   Vierde publicatie  ( derde boek) : 'Johannes Scotus Erigena' : klik hier
   Vijfde publicatie  ( derde boek) : 'Al-Farabi' : nog in opbouw
Meditatieve tekst voor deze maand
De angst voor de dood is een steeds terugkerend gegeven in vele mensenlevens.

De materialist zegt : als ik sterf, is alles is weg, want ik ben mijn lichaam.

De katholieke/religieuze mens zegt : ik sterf en mijn ziel wordt opgenomen in een hemels verblijf en blijft daar voor eeuwig leven.

Lees meer...
8 januari : De dood, de grote onbekende
22 januari : 'Slapende sferen' een devachanisch visioen
Overzicht voordrachten
“Sleeping spheres” is een fascinerend visioen over Devachan.

Het geeft ons een kijk in deze bewustzijnstoestand die we nooit eerder op die manier in de theosofische literatuur hebben gelezen.

Een prachtig document geschreven door Jasper Niemand (Julia Campell-Verplanck) een theosofe uit de 19e eeuw die jarenlang gecorrespondeerd heeft met William Quan Judge. Deze brieven zijn gepubliceerd in “ Brieven die me hebben geholpen.”

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be