Home
Newsflash mei 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists:
 
https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'
 
 
Wegens Corona (Covid 19) worden onze voordrachten voor dit seizoen afgelast.
 
Wij hopen vanaf september terug te kunnen opstarten.
 
Het aanbod van ons nieuwe seizoen vindt u onder de rubriek: Activiteiten
Robert Crosbie stichtte de loge samen met medestanders op 18 februari 1909 in Los Angeles. -Hij zag de G.L.T. als “een naam gegeven aan zekere principes en ideeën”, en zoals al gezegd, kan deze niet los van hem worden gezien.
Het lezen en leren kennen van zijn levensgeschiedenis, samen met die van de moderne Theosofische beweging en die van de G.L.T. raden wij echt aan. Bijna elke lezer wordt geraakt door de puurheid en het authentieke dat in werken als bv. Robert Crosbie en de United Lodge of Theosophists (tegen een historische achtergrond) naar voren komt. Hij is een groot voorbeeld voor elke student. Voornoemd werkje werd trouwens door de Nederlandstalige G.L.T.’s uitgegeven en is nog steeds in voorraad. Het is een boekje dat geschreven werd door wijlen Armand Courtois. We kunnen evenwel niet die gehele geschiedenis weergeven. Daarvoor verwijzen we naar de literatuur die beschikbaar is. En uiteraard naar de Engelstalige werken!
 
Lees meer
Wie een beetje op de hoogte is van de geschiedenis van de Geünieerde Loge van Theosofen (G.L.T.) weet dat deze geheel verweven is met de levensgeschiedenis van haar stichter, de heer Robert Crosbie.
Op 25 juni wordt er over de gehee wereld in alle G.L.T.'s bij deze dag stilgestaan, daarom ook G.L.T.-dag.  Het is de sterfdatum van Crosbie, net zoals we ook H.P.B. en William Q.Judge op hun sterfdag herdenken.
G.L.T.- DAG : 25 juni
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be