Home
Newsflash mei 2019
Diep in het binnenste van de ziel van de mens is er de hartstocht, die de mens van het zichtbare naar het onzichtbare drijft: naar de wijsbegeerte en naar het goddelijke.
                                                      Kahlil Gibran

Als je visie meer en meer op wijsheid gaat berusten,
zul je ontdekken dat de wereld als God is.


Het is een kwestie van zienswijze.

                                                       Ramana Maharshi
Onze voordrachtgevers nemen nu even de tijd om nieuwe inspiratie op te doen.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw interesse en hopen u terug te ontmoeten in september .

Onze studiedagen op woensdag blijven doorlopen tot 19 juni.

Namens G.L.T. Antwerpen

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u de volledige uitgave terugvinden : klik hier
 
  Achtste publicatie  (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola I': klik hier
  Negende publicatie (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola II': nog in opbouw
Er even tussenuit
Meditatieve tekst voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op 'geünieerde loge van theosofen'

Voordrachten vanaf september 2019 : klik hier
Even om bij stil te staan
Moet je op jezelf vertrouwen?

Dat klinkt goed in Sesamstraat of in een ouderwetse Disney-film, maar in het echte leven werkt het minder goed.

De meeste mensen kennen zichzelf niet echt en als ze proberen 'naar zichzelf te luisteren', vallen ze maar al te makkelijk ten prooi aan manipulatie van buitenaf.

Het stemmetje in ons hoofd was vroeger al niet te vertrouwen, omdat het altijd al het product is geweest van staatspropaganda, ideologische hersenspoeling en commerciële reclame, en dan heb ik het nog niet eens over biochemische storingen.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be