Home
Newsflash maart 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
12 april: Een metafysische kijk op magnetisme
26 april: Interactief thema: Theosofie voor kinderen en kleinkinderen
Dat er slechts ‘EEN' enkele kracht bestaat waaruit alles ontstaan is, die alles onderhoudt, en waarin alle levende wezens terug zullen in opgenomen worden aan het einde van de Grote Cyclus, is zowel theosofisch, religieus, als wetenschappelijk aanvaardbaar.
 
Maar dat deze ‘Ene kracht’ actief intelligent, en meer nog, de Natuur stuurt en leiding geeft is niet zo algemeen aanvaard, hoewel, dit standpunt bij een aantal topwetenschappers veld wint.
 
'Lees meer'
Kinderen opvoeden is een hele taak en we weten soms niet waar we aan zijn begonnen. En misschien is dat maar goed ook, want anders zouden we er misschien helemaal niet aan beginnen.
 
Er zijn veel boeken over hoe je best met kinderen en jongeren omgaat maar de praktijk blijft gissen en missen.
 
Op welke manier kan je de theosofische ethica en de basisideeën zoals karma en reïncarnatie aan je (klein) kinderen doorgeven zonder ze te 'indoctrineren'
 
 
 
 
 
 
 
 
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'
 
 
Kinderen stellen vragen en wat we hen zeggen kan een zeer grote invloed hebben.
Vandaag lezen we dat kinderen straffen niet de juiste werkwijze is. Maar wat doen we dan wel? Deze voordracht is interactief zodat u als publiek uw ervaringen met iedereen kunt delen
Deze voordracht is afgelast en zal  binnenkort op Youtube te bekijken/te beluisteren zijn.  Een interactieve voordracht over dit onderwerp volgt in ons latere seizoen.
We houden u op de hoogte.
 
Wegens Corona wordt deze voordracht verplaatst naar ons volgend seizoen.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be