Home
Newsflash december  2018
Niets in de wereld kan je zoveel zorgen geven als je eigen gedachten.


Lees meer... 


'Want het denkvermogen is als een spiegel;
bij het weerkaatsen verzamelt het stof.

Het heeft de zachte bries der Zielenwijsheid nodig om het stof van onze illusies weg te vegen.

Tracht, O Beginneling, uw Denkvermogen en Ziel één te laten worden'.

Stem van de Stilte, p. 28
* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
  Vierde publicatie  (vijfde boek) : 'Juliana van Norwich': klik hier
  Vijfde publicatie  (vijfde boek) : 'Thomas A Kempis': nog in opbouw
6 januari : Stilte bijeenkomst
31 december het einde van het jaar, een dag van bezinning over het voorbije.

1 januari het begin van een nieuwe cyclus, een dag van wensen en voornemens, van blijdschap en verdriet.


Namens G.L.T. Antwerpen danken wij u van harte voor uw aanwezigheid en wensen u allen een inspirerend 2019.


Lees meer...


Meditatieve tekst voor deze maand
2019 : Onze wensen voor iedereen
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

13 januari : Verleden, heden en toekomst
27 januari : De Goddelijkheid van de Ruimte
Tijd is een illusie, verleden, heden en toekomst zijn één.

HPB schrijft in de Geheime Leer :

'tijd is een illusie die is gecreëerd door de opeenvolging van onze bewustzijnstoestanden tijdens onze reis door de eeuwige duur, het bestaat niet waar er geen bewustzijn is die het kan voortbrengen, dan is het slapende.'

Lees meer...
Ruimte en tijd maken alle ervaring mogelijk.
Alles wat geschiedt, alles wat ervaarbaar is, geschiedt in de tijd en heeft zijn plaats in de ruimte.
We kunnen ruimte niet uitsluiten.

In Theosopedia (theosofische encyclopedie) wordt ruimte omschreven als o.a.  het grenzeloze waarin objecten bestaan en bewegingen ontstaan. Ruimte is uniek.

In de Geheime Leer wordt er naar Ruimte verwezen als een van de eeuwige aspecten van het Absolute

Lees meer...
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be