Home
Newsflash oktober 2017
Wanneer je je bewust wordt van stilte, kom je meteen in een toestand van innerlijke stille alertheid.
Je bent er helemaal bij.
Je bent uit een al duizenden jaren durende collectieve menselijke conditionering gestapt.

Uit: De stilte spreekt, p. 13, E. Tolle.


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Derde publicatie  (vierde boek) : 'Albertus Magnus' : klik hier
   Vierde publicatie  (vierde boek) : 'Rumi ': nog in opbouw
In het binnenste van het hart straalt
alleen de ene Werkelijkheid als 'Ik-Ik' : het Zelf

Het Hart is de enige Werkelijkheid.

Het denken is slechts van voorbijgaande aard
Altijd in het Zelf verblijven betekent
het Hart binnengaan
                                             Ramana Maharshi

Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
DE GRONDSLAG VAN VERDRAAGZAAMHEID

De onsterfelijke geest overschaduwt de sterfelijke mens.
Hij treedt binnen in hem en doordringt zijn hele wezen; hij maakt van hem een God die in zijn aardse tempel afdaalt.
En zo vinden wij door de eindeloze opeenvolging van eeuwen heen nu en dan mensen die er min of meer in slagen zichzelf "met God" te verenigen, zoals de uitdrukking luid, met hun eigen geest zoals wij zouden moeten zeggen.

H.P.BLavatsky

Lees meer...


Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'

Verschillende tradities maken duidelijk dat de mens op grofweg twee manieren in het leven kan staan. Op twee manieren antwoorden probeert te bieden op datgene wat er op zijn pad komt, nl. reactief of bewust.

Het eerste is een antwoord dat vertrekt vanuit weerstand, vanuit een redeneren dat opsplitst en verdeelt, de leer van het oog.

Het andere vertrekt uit openheid, aanvaarding, laten zijn, de leer van het hart. Het eerste is een gesloten weg of pad, het tweede een open.

Lees meer...
Studiemateriaal aangeboden voor november
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
12 november  : Alaya, de Universele Alziel, letterlijk of figuurlijk?
26 november : Mededogen als antwoord
Op blz 75 (vers 300) staat :
Mededogen is geen eigenschap. Het is de Wet der WETTEN -
eeuwige Harmonie, Alaya's ZELF;
een  oeverloze universele essentie,
het licht van eeuwigdurende Gerechtigheid,
en gepastheid van alle dingen, de wet van eindeloze Liefde.

Op blz 26 (vers 107/108) staat :
Helaas, helaas, dat alle mensen Alaya zouden
bezitten, één zouden zijn met de Grote Ziel,
en dat, ondanks het bezit ervan, Alaya hen toch
zo weinig baat!

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be