Home
Newsflash maart 2018
Jouw doel bestaat niet uit het zoeken naar liefde,
maar naar het wegnemen van alle obstakels die de liefde in de weg staan.

(uit: woorden uit het Hart - Rumi)


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Achtste publicatie  (vierde boek) : 'Ramon Llull'  : nog niet beschikbaar : klik hier
   Negende publicatie  (vierde boek) : 'Meister Eckhart'   : nog in opbouw
'Geünieerde loge van theosofen ' of kortweg G.L.T. is een naam gegeven aan bepaalde principes en ideëen.

Zij die zich associëren met deze principes en ideeën worden alleen door deze aangetrokken en verbonden -
niet door hun medemensen die hetzelfde doen of die zich onthouden of die ophouden zich als zodanig gebonden te beschouwen.

( Deze tekst is een vertaling uit : Quotations from Robert Crosbie)

Voor engelse tekts of artikel 'Waarom theosofie ?'

Lees meer... 
1 april : Stilte bijeenkomst
Bevindt het  denkvermogen  zich in onze hersenen of waar komt het vandaan ?

Een vraag die zowel wetenschappers als psychologen bezig houdt en waar het antwoord nog steeds een vraag blijft.

Ook voor theosofen een belangrijk studiepunt en de eerste stap naar occultisme.

'Het Universele Denkvermogen was niet, want er waren geen Ah-Hi (hemelse wezens) om het te bevatten (en dus te manifesteren)'

Geheime Leer I Stanza I Sloka 3


Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :

Studiemateriaal aangeboden voor april
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

8 april : De dood heeft niet het laatste woord
22 april : Fohat, de geheimzinnige schakel
Is het wel terecht om dit onderwerp als een stelling te poneren of zou het beter zijn de titel in vraag te stellen en vandaar naar een gefundeerd antwoord te zoeken?
Dit idee resulteert in een ware zoektocht langs wegen van bijna-dood-ervaringen (BDE), wijsheden van oude zieners, logica, wetenschap en filosofie en vragen zoals:

'Wat zou het kunnen zijn dat overblijft na de dood van het fysieke lichaam? Bestaat er dan een plaats of gebied waar iets onsterfelijks naar toe zou kunnen gaan? Wat zijn de getuigenissen waard van degenen die zeggen een BDE te hebben meegemaakt? Is de mens eventueel een reïncarnerend wezen en zo ja, zijn er bewijzen voor reïncarnatie? Wat bedoelen we met devachan? Komt er ooit iemand terug?

Lees meer...
* Kort samengevat is FOHAT eigenlijk de totaliteit van alle intelligente krachten zowel op het kosmisch als vóór-kosmische gebied , zowel kenbaar als onkenbaar , zowel gemanifesteerd, als ongemanifesteerd.

* Deze totaliteit van intelligente Kracht drukt als een entiteit op een mysterieuze wijze  zijn Wil uit op de tegengestelde polen (geest-stof, subject-object), en is de leidende kracht in de natuur die de evolutie stuurt volgens een vooraf opgelegd plan.

* Een plan, gereflecteerd vanuit dat wat onkenbaar is (deze éne volstrekte metafysische Zijnheid) en  door de Dhyan Chohans (Engelen) of bouwmeesters van het zichtbare heelal wordt opgevangen.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be