Home
Newsflash augustus 2019
Iedereen zegt de hele tijd “ik” zoals ik ben, ik hoop, ik doe, ik wil.

Maar wat betekent dit “ik” eigenlijk?

Zou dit ik het Ene en Ultieme kunnen Zijn?

Uit: Minder ego, meer vrede p. 77 - Jan Kersschot

* Onze voordrachten zijn  via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar. Stuur even een mail: theosofie@skynet.be

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht, met de laatste publicatie is deze reeks nu volledig.
 
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u de volledige uitgave terugvinden : klik hier
 
  Tiende en laatste  publicatie  (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola III': klik hier
 
1 september : Stilte bijeenkomst
Zoals duidelijk wordt aangetoond in 'Esoteric Buddhism', 'De Geheime Leer ' en 'De Sleutel tot Theosofie', heeft de huidige mens als algemene regel Hoger Manas  niet ontwikkeld, maar is het lager Manas met Kama, of begeerte die op dit moment heersen. We moeten  dus zeggen dat het lager Manas is,  die geïncarneerd is.


Lees meer...


Meditatieve tekst voor deze maand
Studiemateriaal voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op 'geünieerde loge van theosofen'

8 september : Geluk, nevenproduct van zingeving
22 september : De Prajna Paramita
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat gelukkige mensen gezonder zijn, een beter werkend immuunsysteem, en minder hart- en vaatziekten hebben.

Ze maken meer kans om en partner aan te trekken, een meer bevredigend huwelijksleven te hebben en betere ouders te zijn.

Er zijn zelfs bewijzen dat gelukkige individuen tot wel tien jaar langer leven dan hun minder gelukkige medemensen. Daarnaast zorgt geluk voor een betere mentale gezondheid, meer veerkracht en een groter vermogen om tegenslag en trauma's te verwerken.

Lees meer...
Iedere theosoof heeft al gehoord of gelezen over deze deugd. 
Hij herkent ze uit het derde fragment van 'De Stem van de Stilte'.

Prajna betekent zo veel als wijsheid en het is een deugd die wij dagelijks dienen te beoefenen om tot Zelfinzicht en handelen voor en als het Zelf te willen komen.

In het Mahayana-Boeddhisme bestaat de Prajna Paramita Sutra en deze omvat diverse teksten, zo'n 40-tal.
Hierin is ook wat gekend is als de Hart Sutra of de Prajnaparamita-Hrdya een onderdeel van.
Deze korte tekst wordt als een soort samenvatting van de gehele tekst gezien .

Lees meer...
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be