Home
Newsflash december 2019
 
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Onze voordrachten zijn online verkrijgbaar via link (aan te vragen via mail)
  (vrije steun - info)
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
12 januari: De kracht van eenvoud
26 januari: De vleugels van de Ziel
Eenvoud wordt omschreven als een vriendelijke, doch ongrijpbare kracht die maakt dat mensen moed krijgen en in het hier en nu kunnen leven.
 
We associëren het vaak met ongekunsteldheid, natuurlijkheid, maar is het veel breder.
 
Eenvoud heeft te maken met wie we werkelijk zijn en daar zegt de afbeelding bij deze intro alles over.
Eenvoud vinden we niet in ons hoofd, maar in ons hart.
Daar ligt de sleutel, daar woont als het ware de werkelijke mens.
 
Inspiratie voor deze lezing vonden we in het tijdschrift “Sunrise”, in een artikel met dezelfde titel als de voordracht, nl. “De kracht van eenvoud”.
 
'Lees meer'
Met de woorden van Iamblichus:
'Er bestaat een eigenschap in het menselijk denken die onmetelijk superieur is aan alle andere.
Ze kan ons opheffen boven alle gewone menselijke activiteiten en delen in een hoger bestaan en ons in contact brengen met wezens uit hemelse sferen.
 
Door deze eigenschap zijn we eindelijk
bevrijd van de heerschappij van ons karma, dan worden we de scheidsrechters van ons eigen lot.
Want wanneer het beste van ons gevuld wordt met energie; wanneer onze ziel zich verheft naar hogere essenties, dan ruilen we ons alledaagse leven voor een hoger leven'.
 
'Lees meer'
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'
 
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be