Home
Newsflash november 2017
Zoek naar de Paden. Maar, O, Lanoe, wees rein van hart aleer ge met uw reis begint.

Aleer ge uw eerste stap zet, leer om het ware van het valse, het immer vliedende van het eeuwigdurende te onderscheiden.

Leer vooral Hoofd-geleerdheid van Zielen-wijsheid te scheiden, de “Oog”-leer van die van het “Hart”.

Uit De Stem van de Stilte, p. 27


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Vierde publicatie  (vierde boek) : 'Djalaloeddin Roemi' : klik hier
   Vijfde publicatie  (vierde boek) : 'Roger Bacon ': nog in opbouw
Bij het einde van het jaar is het gebruikelijk om even terug te blikken op het voorbije jaar.

Ook in het boek : 'De kunst van het geluk' Dalai Lama,
wordt hierop gewezen.

'Wanneer  ik oude vrienden ontmoet, doet mij dat soms denken aan hoe snel de tijd verstrijkt. En ik vraag mij dan af of we onze tijd wel goed hebben benut.
Een juiste besteding van je tijd is zo belangrijk.

Lees meer...
3 december : Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
Het behoud van Energie

Het menselijke brein is een generator, die zonder ophouden energie opwekt.
De aard van de hedendaagse mens is zodanig dat hij deze onophoudelijk verkwist.

Wanneer dit duidelijke feit eenmaal erkend wordt, kunnen er stappen genomen worden om deze geaardheid te overwinnen; men kan het drukste en actiefste dagelijkse leven leiden, zonder te bezwijken door uitputting of zelfs ook maar enige spanning te voelen of te ondergaan.

Lees het volledige artikel onder rubriek : 'Eigen Publicaties'


Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'


Studiemateriaal aangeboden voor december
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
10 december : Theosofie en Gnosis
24 december : geen voordracht
Gnosis is een Grieks woord dat 'onderzoek, kennis' betekent.

Rond het begin van onze jaartelling kreeg gnosis een bredere en diepere betekenis: inzicht in de goddelijke wereld (het heilige, het sacrale) en de ware aard van de kosmos en de mens.

In gnostische geschriften vindt men grote onderlinge verschillen, maar toch zijn een aantal gemeenschappelijke trekken of elementen aan te wijzen.

Lees meer...
'Moge met de terugkeer van onze zon, de dienaar van het Licht van Eeuwige Wijsheid, uw hart  openbloeien in liefde, mededogen en wijsheid.'

G.L.T. Antwerpen dankt u voor uw interesse en uw aanwezigheid en wenst u alvast:
'Fijne Feestdagen en een inspirerend 2018'.

Wij hopen u terug te ontmoeten tijdens ons nieuwe seizoen .


Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be