Home
Newsflash februari 2019
Theosofie is synoniem voor EEUWWIGDURENDE WAARHEID.

Haar toekomst zal vrijwel geheel afhangen van de mate van onbaatzuchtigheid, oprechtheid, toewijding en, niet in de laatste plaats van de hoeveelheid kennis en wijsheid van haar leden op wie de taak zal rusten het werk voort te zetten .


De Sleutel tot de Theosofie pagina 283
'De natuur van de geest omvat het geheel van leven en dood,

zoals de hemel het hele universum in zijn omhelzing vat.'


Uit: Dagelijkse reflecties - Sogyal Rinpoche
* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
  Zesde publicatie  (vijfde boek) : 'Nicolaas van Cusa': klik hier
  Zevende publicatie  (vijfde boek) : 'Marsilio Ficino': nog in opbouw
3 maart : Stilte bijeenkomst
Iedere occultist is een nastika (het verwerpen van afgoden, alle antropomorfe goden).

Zij erkent een Logos of een collectieve 'schepper' van het Heelal; een demiurg.

Maar die demiurg is geen persoonlijke godheid - d.w.z. een onvolmaakte buiten-kosmische god -
maar slechts de totaliteit van de Dhyan-Chohans en de andere krachten.

Lees meer...


Meditatieve tekst voor deze maand
Studiemateriaal voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

10 maart : Het mysterie van het Medidatiediagram
24 maart : Is de mens een vrij(e) denker?
Meditatie is een belangrijk onderdeel voor zij die het Pad wensen te gaan.
Meditatie is niet wat we er gewoonlijk onder verstaan, nl. het proberen aandacht schenken aan wat er is, maar is veel complexer en omvattender.

Er is sprake van volgehouden concentratie op een voorwerp of op je eigen bewustzijn.

Er bestaan heel wat hulpmiddelen en cursussen om te leren mediteren, zich te concentreren.

Ook in de theosofische literatuur wordt op verschillende plaatsen meditatie en tips daartoe aangegeven.

Lees meer...
Van nature is in de mens het denkvermogen werkzaam.

Het is door het activeren van dit manasprincipe dat de mens zijn zelfbewustzijn heeft verkregen en heeft daarmee een stapje vóór op de lagere rijken.

Hij is dientengevolge in essentie een denker.
Ook is hij in zekere zin een vrij wezen..

Mag hij die verworvenheid naar believen toepassen of geeft hem dit juist een grotere verantwoordelijk-heid?

Zowel vrijheid als verantwoordelijkheid staan hoog aangeschreven in de theosofie.

Lees meer...
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be