Home
Newsflash oktober 2019

Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift The Theosophical Movement een 25-delige reeks artikelen over De Geheime Leer, het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.

Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel Studies in ‘The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door The Theosophy Company (India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.

Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: http://www.teosofiskakompaniet.net.

Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige Studies, die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van De Geheime Leer.

'Publicaties'

* Onze voordrachten zijn  via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar. Stuur even een mail: theosofie@skynet.be

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  

 
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op 'geünieerde loge van theosofen'

10 november: De menselijke Monade
24 november: Leven we om te sterven of sterven we om te leven?
Monade (Gr) :

De Eenheid, het ene; maar in het occultisme betekent het vaak de tot ééngemaakte triade, Atma-Buddi-Manas, of de duade (het tweetal), Atma-Buddhi, dat onsterfelijke deel van de mens dat in de lagere rijken reïncarneert en geleidelijk door deze rijken, het mensstadium bereikt en dan tot het uiteindelijke doel komt, Nirvana.

                       Theosofisch Glossarium - H.P.BlavatskyDe Dood.
Het is een onderwerp waar heel wat mensen liever niet over nadenken.
Dat blijkt nu niet louter een persoonlijke voorkeur te zijn, maar een reflex van ons brein. Dat weigert de dood tot op zekere hoogte te erkennen als iets wat ons zou kunnen overkomen.

'Het brein aanvaardt niet dat de dood van toepassing is op ons', verklaart onderzoeker Yair Dor-Ziderman van de Bar Ilan universiteit in Israël.

'We zitten opgescheept met een oermechanisme dat ons vertelt dat informatie die onszelf linkt aan de dood, niet betrouwbaar is en dat we die informatie niet moeten geloven.'


Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'


Monad (Gr.):

The Unity, the one ; but in Occultism it often means the unified triad, Atma-Buddhi-Manas; or the duad, Atma-Buddhi, that immortal part of man which, reincarnates in the lower kingdoms, and gradually progresses through them to Man and then to the final goal- Nirvana.

                                                                                                    Theosophical Glossary - H.P.Blavatsky
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be