Home
Newsflash november 2018
In het occultisme, worden woorden beschouwd als een handeling en de moeilijkste om onder controle te houden.

Een goede manier om deze onder controle te houden wordt gegeven in de 'Wetten van Manu'

Lees meer... 


Van een mens kan worden gezegd dat hij onwankelbaar is in geestelijke kennis,
wanneer hij iedere begeerte verzaakt die zijn hart binnendringt en uit zichzelf gelukkig en tevreden is in het Zelf en door het Zelf.

(Bhagavad Gita, hoofdstuk 2, vers 55)
* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
  Derde publicatie  (vijfde boek) : 'Christian Rosenkreutz': klik hier
  Vierde publicatie  (vijfde boek) : 'Juliana van Norwich': nog in opbouw
2 december : Stilte bijeenkomst
Volgens de theosofie is ieder wezen in zijn diepste kern een monade.

Maar wat is nu eigenlijk een monade ?
klik hier

Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Studiemateriaal aangeboden voor december
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

9 december : Broederschap, de leer van verbondenheid
23 december : GEEN VOORDRACHT
De mens, zo leert de sociale psychologie, is een sociaal wezen. Een kuddedier, zeggen sommigen.

Hij heeft andere mensen nodig, want zonder kan hij niet overleven, niet evolueren  en is er ook geen invulling van wat hem tot een persoon, een individu maakt.
Andere mensen zijn nodig, of hij die nu wil of niet. Hoe je het ook bekijkt, hoe asociaal iemand ook mag zijn, er zal altijd iets zijn waarvoor hij van anderen afhangt.
Het sociale is a.h.w. in de mens ingebakken. 

Lees meer...
Wij danken iedereen voor zijn aanwezigheid tijdens onze activiteiten en wensen u alvast fijne feestdagen toe.

Onderstaande tekst lijkt ons een goed voornemen voor het komende jaar.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be