Home
Newsflash maart 2019
'Niemand wordt geboren met de haat tegen anderen op grond van hun huidskleur, hun etnische afkomst of hun godsdienst.

Haat is iets wat wordt aangeleerd.

Als mensen kunnen leren haten, kunnen ze ook leren lief te hebben.

Liefde is namelijk veel natuurlijker voor het menselijke hart dan het tegenovergestelde.'


Nelson Mandela
'De stilte is de Ruimte waar God en ik elkaar ontmoeten;

Een wachten wederzijds in een aandachtig luisterend zwijgen'

uit “In stilte roep ik tot u”, p. 123* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
  Zevende publicatie  (vijfde boek) : 'Marsilio Ficino': nog in opbouw.
  Achtste publicatie  (vijfde boek) : 'Pico della Mirandola I': nog in opbouw
7 april : Stilte bijeenkomst
De vier mathemata van Pythagoras.

In de eerste fase van het leerlingschap was de primaire opdracht, te 'horen'  (akoesmata) en het gehoorde in hun leven toe te passen.

In de tweede fase om 'leren' (mathemata).
Leren heeft hier wel een ruimere betekenis dan nu bij ons. nml. 'zich weer herinneren'
Lees meer...


Meditatieve tekst voor deze maand
Studiemateriaal voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op 'geünieerde loge van theosofen'

14 april : Elementalen en het astrale licht
28 april : Astrologie, illusie of waarheid?
In de 'Stem van de Stilte vinden we het volgend citaat:

'Thou shalt not separate thy being from BEING, and the rest, but merge the Ocean in the drop, the drop within the Ocean.'

Indien we uitgaan van een holistische levensvisie, dan kunnen we er ons iets bij voorstellen dat de kosmos een geheel is, waarbij alles, op een of andere manier, met elkaar verbonden is.


Lees meer...
Tot nog toe heeft Astrologie niet werkelijk haar waarde bewezen aan de wereld van denkers en wetenschap, ondanks vele absoluut aanwijsbare successen.

De vraag 'astrologie waarheid of illusie?' zal de rode draad zijn in mijn verhaal.
Hiernaast zal er een toelichting volgen over de Esoterische Astrologie die ik als de astrologie van de toekomst zie.

Deze vorm van astrologie geeft m.i. antwoord op het nieuwe tijdperk Waterman waarnaar we op weg zijn.

Graag wil ik jullie een stukje meenemen


Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be