Home
Newsflash augustus 2018
'De Zinnen en organen staan wel is waar hoog aangeschreven, doch het denkend zelf is meer dan zij.

Het onderscheidende beginsel (Buddhi) is groter dan het denkend zelf en dat wat groter is dan het onderscheidende beginsel, is Hij (de Allerhoogste Geest, het ware Ego).

De Bhagavad-Gita (pagina 33)

Lees meer... 
Wegens familiale omstandigheden kan deze bijeenkomst niet plaatsvinden.


Wij ontmoeten elkaar terug op 7 oktober voor de volgende Stilte Bijeenkomst* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Tiende publicatie  (vierde boek) : 'Mozes De León': klik hier
   Eerste publicatie  (vijfde boek) : 'Jan Van Ruysbroek': nog in opbouw
2 september: Stilte bijeenkomst
'God gaat meetkundig te werk' zegt Plato

Het getal is voor de geest hetzelfde als voor de stof, ' een 'onbegrijpelijk werktuig'.

Dit geldt misschien voor de niet-ingewijde, maar nooit voor de ingewijde geest.

Het getal is iets werkelijk bestaands en tegelijkertijd een adem die uitgaat van wat God wordt genoemd en wat wij het AL noemen.

Tekst uit:  De Toelichtingen op de Geheime Leer pagina 95 ned.

Voor vervolg en film Fibonacci : Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :

Studiemateriaal aangeboden voor september
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

9 september: Theosofie puur en simpel
23 september: De betekenis van devotie
We stellen de vraag: is theosofie simpel?
Soms wel, voor wie intuïtief is aangelegd kunnen moeilijke metafysische onderwerpen snel te doorgronden zijn. We hebben een open geest (mind) nodig en moeten ons losmaken van vastgeroeste ideeën en  vooroordelen, zelfs theosofen.

William Quan Judge noemt de theosofie 'een oceaan van kennis', ondiep aan de kust en dieper en dieper naargelang men er in doordringt.Lees meer...
We bedoelen een drijfkracht of drijfveer die ons motiveert om ons voor bepaalde zaken of doelen in te zetten, vaak zonder stil te staan bij wat het ons zelf zou kunnen opleveren.
Een ander woord is toewijding.

Devotie komt voort uit liefde, een intense interesse in iets. Men is toegewijd bv. zoals aan zijn partner, aan zijn kinderen, zijn werk.
Dit soort devotie is persoonlijk en daardoor ook veranderlijk.

In religieus - spirituele zin betekent devotie de toewijding aan een hogere macht of waarheid.

Het verwijst dan niet naar bepaalde conventies, maar naar de essentie van religie zelf. Daardoor ook rechtstreeks naar de Theosofie of Wijsheidsreligie.
Dit hebben we allemaal, we worden er mee geboren.


Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be