Home
Newsflash oktober 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ werd op onze website een begin gemaakt van het in het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
8 november: Op zoek naar God
22 november: Een metafysische kijk op magnetisme
In de voetnoot van de eerste pagina van de Proloog van de Geheime Leer lijkt mevrouw Blavastsky meteen een toelichting op de titel te geven, door te stellen:
 
...Vooropgesteld dat we met het woord god niet het primitieve antropomorfisme bedoelen dat nog steeds de ruggengraat van onze gangbare theologie vormt, maar de symbolische opvatting van wat het leven en de beweging van het heelal is.
 
'Lees meer'
Dat er slechts 'EEN' enkele kracht bestaat waaruit alles is ontstaan, die alles onderhoudt en waarin alle levende wezens terug zullen in opgenomen worden aan het einde van de Grote Cyclus, is zowel theosofisch, religieus, als wetenschappelijk aanvaardbaar.
 
Maar dat deze 'Ene kracht' actief intelligent, en meer nog, de Natuur stuurt en leiding geeft is niet zo algemeen aanvaard, hoewel, dit standpunt bij een aantal topwetenschappers veld wint.
 
 
'Lees meer'
 
 
 
 
 
Voordrachten
Aandacht !
Wegens Corona zullen onze voordrachten van de maand november nog niet 'live' plaats vinden.
 
U kan deze voordrachten volgen via :
 
Zoom link Voordrachten G.L.T. Antwerpen
 
Indien u niet in beeld wenst te komen, dan aub camera afzetten bij het inloggen/beluisteren.
 
NIEUW !
 
Vanaf september werd er gestart met een nieuw studieaanbod  op maandagavond.
 
'Oceaan van Theosofie'
 
Voor verdere informatie: zie onder rubriek :
 
'activiteiten'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be