Home
Newsflash november 2019

Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.

Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.

Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net

Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.

'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :

* Onze voordrachten zijn online verkrijgbaar via link (aan te vragen via mail)
  (vrije steun - info)

* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be

*

8 december: De orfische mysteriën
22 december: geen voordracht
Het Griekse woord 'musterion' betekent datgene wat wordt geheim gehouden, een geheime leer, een geheime cultus. In de antieke Grieks-Romeinse wereld waren de mysteriën een heilige en geheime eredienst, vieringen en rituelen van geheimen. de deelnemers werden ingewijd, gereinigd en voorbereid op het leven na de dood.

Orpheus wordt meestal een mythische zanger uit Thracië genoemd, wiens naam dan verbonden wordt met de orfische mysteriën. Maar wellicht is hij een historische figuur geweest, een zeer belangrijke religieuze profeet, die later in de sfeer van de mythologie is opgenomen. Orpheus is in de eerste plaats priester en profeet van de mysteriën van de god Dionysus.Nog enkele dagen en voor veel westerlingen is het dan Kerstmis.

Het feest van de geboorte, het feest van de hoop en het feest van het licht.

Het hart dat symbool staat voor dit licht is niet het fysieke hart , maar het hart van ware mededogen en liefde.

Daarom zegt Pymander in het Corpus Hermeticum:

'Richt nu het hart op het licht en ken het.'


Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'Maar waarom hoort het orfisme thuis in de traditionele theosofische beweging? Nieuw waren de ideeën van schuld en boete, zuivering, oordeel en uitverkiezing; en daarmee ook de ware aard, de essentie, het noumenon van een wezen, de mens en zijn transcendente band met de goddelijke wereld.
'G.LT. Antwerpen wenst u alvast fijne feestdagen'.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be