Home
Newsflash september 2016
Als je kwetsbaar bent, zien mensen ook je kracht.

Als je louter kracht uitstraalt, bouw je een muur om je heen.

Kwetsbaarheid klinkt als waarheid en voelt als moed. Waarheid en moed zijn niet altijd comfortabel maar ze zijn nooit zwak.

Brené Brown

2 oktober : Stilte bijeenkomst

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Studiedagen op woensdag avond : momenteel bestuderen we het artikel 'Psychische en Noëtische             Werking' te vinden in ons tijdschrift nr 9 (1 en 2)

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
   Eerste publicatie  ( derde boek) : 'Rabi'Ah Van Basra' : klik hier
  Tweede publicatie  ( derde boek) : 'Djabir, Vader van de Alchemie' :klik hier
'Het Denkvermogen is de machtige Verdelger van het Werkelijke.
Laat de Discipel verdelgen de Verdelger'

                                  Stem van de Stilte pagina 2

Wat 'denkvermogen' (manas) wordt genoemd, is een wonderbaarlijk vermogen van het Zelf, dat gedachten projecteert.

Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Het bestaan van Wijzen, Meesters en Adepten is in de theosofie een belangrijk idee.

Het is Mevr. Blavatsky die hun bestaan heeft bekend gemaakt. Het zijn haar Meesters die haar hebben onderwezen en haar hebben gevraagd de Theosophical Society te stichten in 1875.

Dit met de bedoeling de leringen van de theosofie in het Westen te verspreiden.

Lees meer...
9 oktober : Adepten, Wijzen en Meesters
23 oktober : De magie van Cycliciteit

Overzicht voordrachten
Zoals de meest schijnbaar eenvoudige en voor zichzelf sprekende verschijnselen een diepe esoterische betekenis hebben, zo is dat ook van toepassing op Cycliciteit.

Cycliciteit is zo normaal en alledaags, denk maar aan het knipperen van het oog, de ademhaling, de hartslag, dag en nacht, slapen en waken, geboorte en overlijden, dat het niet moeilijk is om te begrijpen is dat we daarin één van de absoluut fundamentele wetten van de Natuur aanschouwen.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be