Home
Newsflash augustus 2016
Mystiek is de leerschool, de weg van een veronderstelde externe en persoonlijke God aan de onkenbare, alomtegenwoordige God, dan wel het Absolute.

Het is de weg van een persoon die zich een God denkt - ik hier en U daar - naar het verdwijnen van die persoon, waarna iets anders dan God blijkt te bestaan. Dat is mystiek.

Uit: Meester Eckharts Mystiek in de Praktijk

4 september : Stilte bijeenkomst

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Teksten voor de studiedagen op woensdag avond, eerste studieavond op 7 september : klik hier

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
  Eerste publicatie  ( derde boek) : 'Rabi'Ah Van Basra' : klik hier
Er is maar één Universeel Denkvermogen.
Het is gedifferentieerd in mensen van een gemiddelde ontwikkeling, en min of meer aangetast door verlangen.

Wanneer de mens zijn bewustzijn verruimt tot het Universele - een toestand die alleen wordt begrepen door adepten die deze toestand 'Zelf Zijn'- dan is dit Hogere Denken in zijn oorspronkelijke zuiverheid een staat van 'Zijn' en niet een orgaan

Theosofische inzichten pag 526 W.Q.JudgeMeditatieve tekst voor deze maand
Aan Robert Crosbie werd ooit de volgende vraag gesteld : 'wat maakt de theosofie zo anders dan al de rest?'
Zijn antwoord was :'het ligt aan de fundamentele principes.'
Ze geven een filosofische basis die je nergens anders kan vinden, een basis die ons hart en ons verstand aanspreekt en voedt.

Lees meer...
11 september : Geen religie hoger dan de Waarheid
25 september : Begoocheling een wereldprobleem
De inspiratie voor deze titel komt van het gelijknamige boek van Alice Bailey.
Haar heel aparte en - naar onze mening - neo-theosofische benadering kan misschien interessant zijn, maar buiten het inspireren van deze lezing willen we hier vooral de nadruk leggen op het onderscheid tussen begrippen als begoocheling, illusie en maya.
Zij worden veelvuldig in de theosofische literatuur gebruikt. Helaas worden ze door studenten vaak door elkaar gehaald en daardoor filosofisch niet altijd correct gebruikt.

Uiteraard heeft dit invloed op o.a. hoe bepaalde leringen in de Theosofie begrepen worden; o.a. m.b.t. de relativiteit van het bestaan, het gemanifesteerde t.o.v. het Eeuwige.

Lees meer...

Overzicht voordrachten
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be