Home
Newsflash februari 2018
'The first step in the acquisition of wisdom is silence,
the second listening, the third memory,
the fourth practice, the fifth teaching others.'

'De eerste stap op weg naar wijsheid is stilte,
de tweede luisteren, de derde onthouden,
de vierde toepassen, de vijfde voorleven aan anderen.'

(Solomon Ibn Gabirol - joods dichter en filosoof)

(Ook terug te vinden in onze Gele Reeks-boek 4)


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Zevende publicatie  (vierde boek) : 'Fakhroeddin'  : klik hier
   Achtste publicatie  (vierde boek) : 'Ramon Llull'   : nog in opbouw
Paracelsus leert:

'De mens wordt door drie geesten gedreven en bezield; drie werelden gieten hun stralen over hem uit; maar alle drie slechts als het beeld en de echo van één en hetzelfde alles opbouwende en verenigende beginsel van voortbrenging.

De eerste is de geest van de elementen [het aardse lichaam en de levenskracht in haar ruwe toestand],
de tweede is de geest van de sterren [het siderische of astrale lichaam – de ziel],
de derde is de goddelijke geest [augoeides]'.

Lees meer...
4 maart : Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
Dhyana, waarvan de gouden poort, eenmaal geopend, de Narjol (een Adept) leidt naar het rijk van eeuwigdurend Sat en zijn onophoudelijke contemplatie.

uit : De Stem van de Stilte pagina 53
                                      ---
Over de term 'Contemplatie' schijnt in het algemeen een misvatting te bestaan.

Een veel voorkomende gedachte blijkt te zijn dat men zich een half uur of hooguit twee uur afzondert in een privévertrek en passief staart naar zijn neus, een plek op de muur, of misschien een kristal.

Dit artikel is in het bijzonder bedoeld om diegenen te helpen die er niet in schijnen te zijn geslaagd om de werkelijke betekenis van Dhyana (meditatie) te begrijpen, en door onjuiste praktijken pijn en ellende over zichzelf hebben gebracht en nog steeds brengen.

Onderstaand artikel is een vertaling van Contemplation
van Damodar K.Mavalankar vertaald in ons tijdschrift  Theosofie Vol.7 nr. 4

Lees de  volledige artikels onder rubriek : 'Eigen Publicaties'


Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'


Studiemateriaal aangeboden voor maart
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
11 maart : Identificatie met het allerhoogste
25 maart : Bestaat het kwaad ?
'Ons beter bewust worden van het Zelf'.

Je kan dit honderd keer lezen en denken dat je begrijpt wat het betekent. Maar is het iets dat we moeten 'begrijpen' of is het iets helemaal  anders?

Franklin Merrell Wolff beschrijft in zijn boek 'Experience and Philosophie' zijn persoonlijke ervaring met deze éénwording. Hij zegt zelf dat woorden te kort schieten, dat het geen 'ervaring' is maar een 'identificatie'.

Lees meer...
De moeilijkste vraag uit de menselijke geschiedenis is altijd geweest: waarom bestaat het kwaad? Waarom, altijd en overal, verkrachting, moord, geweld en oorlog?
Waarom onrecht, vernedering en uitbuiting? Waarom afgunst en haat?

Want bijna elke mens ervoer het kwaad als een werkelijkheid in dit ondermaanse.

Kon men de goedheid van God verdedigen, ondanks de aanwezigheid van het kwaad in deze wereld (theodicee)?


Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be