Home
Newsflash augustus 2020
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ werd op onze website een begin gemaakt van het in het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
Vanaf oktober nummer 9 beschikbaar.
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
13 september: Interactief thema: Theosofie voor kinderen en kleinkinderen
27 september: Leren met het hart
Kinderen opvoeden is een hele taak en we weten soms niet waar we aan zijn begonnen. En misschien is dat maar goed ook, want anders zouden we er misschien helemaal niet aan beginnen.
 
Er zijn veel boeken over hoe je best met kinderen en jongeren omgaat maar de praktijk blijft gissen en missen.
 
Op welke manier kan je de theosofische ethica en de basisideeën zoals karma en reïncarnatie aan je (klein) kinderen doorgeven zonder ze te 'indoctrineren'
 
'Lees meer'
Inspiratie voor deze lezing vonden we in een boek van Daniel Coleman, De Kracht van het Goede .
 
In het boek onderzoekt hij samen met de Dalai Lama hoe het hart invloed kan hebben op verschillende domeinen van onze samenleving.
Zo wordt er o.a. bij de economie (waarin mensen er toe doen), de zorg voor het milieu en mensen, de wetenschap stil gestaan. De titel van de lezing is ook de titel van een hoofdstuk waarin het onderwijs aan bod komt.
Want als we naar ons huidig onderwijssysteem kijken, dan kunnen we er niet naast dat het nog steeds erg prestatiegericht is.
 
'Lees meer'
 
 
 
 
 
Voordrachten
Aandacht !
Wegens Corona kunnen onze voordrachten van de maand september nog niet 'live' plaats vinden.
 
U kan deze voordrachten volgen via :
 
https://meet.jit.si/Voordrachten.GLT.Antwerpen
 
NIEUW !
 
Vanaf september wordt er gestart met een nieuw studieaanbod  op maandagavond.
 
'Oceaan van Theosofie'
 
Voor verdere informatie: zie onder rubriek :
 
'activiteiten'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be