Home
Newsflash januari 2019
De omstandigheden op zichzelf kunnen de ziel volstrekt niet raken.

Zij hebben geen toegang tot de ziel en kunnen haar niet richten of beïnvloeden.

Alleen de ziel bestuurt zichzelf en brengt zichzelf in beweging.

Zij alleen bepaalt welke maatstaven zij juist acht en daaraan toetst zij de indrukken van buitenaf.


'Overpeinzingen'- Marcus Aurelius
'Waar je ook bent.

In welke omstandigheid je ook verkeert.

Probeer altijd lief te hebben'


Rumi
* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
  Vijfde publicatie  (vijfde boek) : 'Thomas A Kempis': klik hier
  Zesde publicatie  (vijfde boek) : 'Nicolaas van Cusa': nog in opbouw
3 februari : Stilte bijeenkomst
Zoals rabbi Abba terecht zei : '

Wij zijn zes lichten die uitstralen van een zevende (licht), gij (tetragammaton) bent het zevende licht (de oorsprong) van ons allen.

De Geheime Leer pagina 628 (engelse)

Lees meer...


Meditatieve tekst voor deze maand
Studiemateriaal voor deze maand
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

10 februari : Instinct, intellect en intuïtie
24 februari : Pythagoras en het pythagorisme
Alles wat bestaat is belichaamd bewustzijn.

Eén van de manieren waarop het bewustzijn zich manifesteert is instinct.
Instinct is aanwezig in ieder wezen in de gehele natuur.

De zelfbewuste mens heeft daarbij zijn denken om te redeneren, te wikken en te wegen.


Lees meer...
Pythagoras werd ca. 570 v.C. geboren waarschijnlijk op het eiland Samos.
We weten weinig met zekerheid over zijn leven.
Na zijn reizen in Egypte, Chaldea en Perzië vestigde hij zich in Croton (Zuid-Italië of Groot-Griekenland) waar hij een gemeenschap stichtte.

Later bewaarden de scholen van pythagoreeërs de wetenschappelijke, sociale, ethische en religieuze leringen van hun geliefde Meester.

Apollo was de enige god die Pythagoras vereerde.

Lees meer...
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be