Home
Newsflash januari 2020
 
Van 1922 tot en met 1925 verscheen er in het tijdschrift 'The Theosophical Movement' een 25-delige reeks artikelen over 'De Geheime Leer', het hoofdwerk van H.P.Blavatsky.
 
Deze reeks is later in boekvorm verschenen onder de titel 'Studies in The Secret Doctrine’ -Book I- by B.P.Wadia, uitgegeven door 'The Theosophy Company '(India), Bombay, 1961, herdruk in 1976.
 
Een elektronische versie kan worden geraadpleegd in de Engelstalige sectie op de website van de Zweedse United Lodge of Theosophists: https://www.teosofiskakompaniet.net
 
Met hertaling van het eerste artikel ‘The Writer of the Secret Doctrine’ wordt op onze website een begin gemaakt van het in
het Nederlands beschikbaar maken van de volledige 'Studies', die een belangrijke hulp kunnen zijn bij het begrijpen van 'De Geheime Leer'.
 
'Publicaties'
Nieuwe publicatie: 'Studies in De Geheime Leer'
Mededeling :
 
* Onze voordrachten zijn online verkrijgbaar via link (aan te vragen via mail)
  (vrije steun - info)
 
* Website/Newsflash en Link administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
 
* Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
 
 
 
9 februari: 'Walk with me' film van Thich Nath Han
23 februari: Interactief thema: Je leven op z'n kop
'Walk With Me”'is een prachtige reis in de wereld van mindfulness, eigenlijk in de wereld van een boeddhistische gemeenschap.
 
De wereldberoemde leermeester Thich Nhat Hanh staat centraal. Hij komt oorspronkelijk uit Vietnam en heeft mindfulness dat een essentieel onderdeel van de boeddhistische leer is, naar het Westen gebracht.
 
Als spiritueel leider woont hij nu in Plum Village, een leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk, waar hij samen met andere zen-boeddhistische monniken en -nonnen retraites en trainingen geeft.
Het is een kloostergemeenschap die ook leken toelaat.
 
'Lees meer'
Dit is een vreemde titel en misschien raar om als theosofisch thema naar voor te schuiven, maar via dit thema willen we trachten in interactie te gaan. Het is dus geen gewone voordracht of lezing. Ze is  deels gebaseerd op een boek van de Boeddhistische non en leermeester, Pema Chödrön met als titel: “When things fall apart” (Nederlandse titel: Als je wereld instort).
 
In dit boek wordt stil gestaan bij gevoelens, reacties en vooral gedachten die ons allemaal wel eens bekruipen als we geconfronteerd worden met het feit dat de grond onder onze voeten wordt weggeslagen.
 
'Lees meer'
Voordrachten
Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'
 
 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be