Activiteiten
G.L.T. Antwerpen
  Studieklas
Woensdagnamiddag van 14.30u tot 16.30u 

Studies in 'De Geheime Leer' Deel II  van H.P. Blavatsky.
  Studieavond
Woensdagnamiddag van 19u30 tot 21u15 

Vanaf februari 2017 gaan we in het eerste uur, verder met het bestuderen van artikelen van H.P.Blavatsky en W.Q.Judge, met betrekking tot  de 'Oceaan van Theosofie.
Voor verdere informatie over actuele artikel : Lees meer...

Het tweede uur behandelen we als devotioneel werk 'Toelichtingen op de Bhagavad-Gita'
van W.Q.Judge

Iedere eerste woensdag van de maand is het 'Algemene vragen en antwoord'.
Op deze avond wordt de reguliere studie even opzij gezet en plaats gemaakt voor  beantwoording van vragen in het licht van de theosofie.

  Stilte bijeenkomst
Elke eerste zondag van de maand van 11u tot 12u30

Momenten van stilte afgewisseld met voorlezingen uit devotionele werken.
Antwerpen : Studiebijeenkomsten 2016
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be