Activiteiten
Antwerpen : Voordrachten 2019
Datum
Voordrachten januari tot en met mei 2019
   13/01
   27/01
  Verleden, heden en toekomst
  De Goddelijkheid van de Ruimte
   10/02
   24/02
  Instinct, intellect en intuïtie
  Pythagoras en het pythagorisme
   10/03
   24/03
  Het mysterie van het Meditatiediagram
  Is de mens een vrij(e)denker?
   14/04
   28/04
  Elementalen en het Astrale Licht
  Astrologie, illusie of waarheid?
    12/05
   26/05
De Stem van het Hart ( Eerbetoon aan HPB's Stem van de Stilte en Witte Lotusdag)
Spirituele vrouwen uit de 19e eeuw
Tweemaal per maand vindt er in de GLT Antwerpen een openbare voordracht plaats van 11u tot +/- 12u30.

Elke voordracht is op CD te verkrijgen in de loge te Antwerpen,
Of kunnen verkregen worden via Dropbox. Gelieve hiervoor een mail te sturen naar theosofie@skynet.be

Plaats: GLT Antwerpen, Frans van Heymbeecklaan 6, 2100 DeurneGeünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be