Studiegroep Brabant
    Studieavond
Vanaf 10 september 2018 vervolgt Studiegroep Brabant te Etten-Leur weer haar tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van de oneven weken; van 19.15 tot 20.45

Vanaf september komen we bijeen in de Baai, Lucaserf2 te Etten-Leur.
Graag vooraf aanmelden ( zie onder)

Het betreft bijeenkomsten van geïnteresseerden in de Oude Wijsheid waarbij we, door een uitwisseling van ideeën, proberen te onderzoeken hoe we de universele leringen kunnen toetsen en toepassen in ons dagelijks leven.

Gezamenlijk wordt het volgende bestudeerd:

Algemene Theosofische Basisleringen uit o.a. de 'Geheime Leer' van Helena Petrovna Blavatsky e.a. en we zijn aan het begin van het seizoen gestart met een werk van eerstgenoemde auteur: De Sleutel tot de Theosofie.
Dit boek is in vraag en antwoord opgezet en we herkennen daarin vaak de vragen die ook in onszelf leven.

We sluiten de avonden steeds af met een beschouwelijk moment aan de hand van het praktisch-ethische werk van de heer William Q.Judge  'Brieven die me hebben geholpen'.

Er bestaan geen drempels om op elk willekeurig tijdstip te gaan deelnemen, en ieder moment is steeds geschikt om in te stromen!

Behalve oprechte belangstelling zijn er geen voorwaarden voor deelname. De bijeenkomsten zijn gratis.
Serieuze interesse en de bereidwilligheid naar elkaar te luisteren en een open dialoog aan te gaan zijn de enige 'criteria'

Iedereen is dan ook van harte welkom!
    Voordracht
3 juni 2019 om 19.00u

Titel : Is de mens een vrij(e)denker?


Alle bijeenkomsten zijn Gratis toegankelijk.

Locatie 'de Baai'- Lucaserf 2 te Etten-Leur

I.v.m. de inrichting van het lokaal a.u.b. tijdig aanmelden via e-mail mariavohe@hotmail.com
of telefoonnummer 076 503 4 503.  
             
                            
Activiteiten
Etten-Leur : Studiebijeenkomsten 2018
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be