Studiegroep Brabant
    Studieavond
Vanaf september 2017 vervolgen wij weer onze tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond van de oneven weken; van 19u15 tot 20u45

Het betreft bijeenkomsten van geïnteresseerden in de Oude Wijsheid waarbij we, door een uitwisseling van ideeën, proberen te onderzoeken hoe we de universele leringen kunnen toetsen en toepassen in ons dagelijks leven.

Gezamenlijk wordt het volgende bestudeerd:

Algemene Theosofische Basisleringen uit o.a. de 'Geheime Leer' van Helena Petrovna Blavatsky en we maken in dit nieuwe seizoen een start met een werk van dezelfde auteur: De Sleutel tot de Theosofie.
Dit boek is in vraag en antwoord opgezet en we herkennen daarin vaak de vragen die ook in onszelf leven.

Hoewel er geen drempels zijn om op elk willekeurig tijdstip te gaan deelnemen, is de aanvang met een nieuw werk een bij uitstek geschikt moment om in te stromen!

We sluiten de avonden steeds af met een beschouwelijk moment aan de hand van het praktisch-ethische werk van de heer William Q.Judge  'Brieven die me hebben geholpen'.

Behalve oprechte belangstelling zijn er geen voorwaarden voor deelname. De bijeenkomsten zijn gratis.
Serieuze interesse en de bereidwilligheid naar elkaar te luisteren en een open dialoog aan te gaan zijn de enige 'criteria'

Iedereen is dan ook van harte welkom!
    Voordracht
Wordt later nog medegedeeld.


Alle bijeenkomsten zijn Gratis toegankelijk.

I.v.m. de inrichting van het lokaal a.u.b. tijdig aanmelden via e-mail mariavohe@hotmail.com of telefoonnummer 076 503 4 503.  
             
                            
Activiteiten
Etten-Leur : Studiebijeenkomsten 2017
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be