Activiteiten
Datum
Voordrachten september tot en met december 2017
  03/09
  17/09
Theosofie in vogelvlucht
Het aansteken van de vuren van het denken
  01/10
  15/10
  29/10
Karma in de praktijk van het dagelijkse leven
Wetmatigheden en Rechtvaardigheid
Je Dharma kennen
  12/11
  26/11
  Slaap en Dromen
  Theosofie en Gnosis
  10/12
 
  'Slapende Sferen' een visioen over Devachan
Den Haag : Voordrachten 2017
Plaats: Wijk- en Dienstencentrum 't KLOKHUIS
Celebesstraat 4, 2585 TJ DEN HAAG2 wekelijks heeft er een openbare voordracht plaats van de GLT Den Haag en dit van 11u tot 12u15
Informatie: 010-4513598 of 070-3685833
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be