Activiteiten
Datum
Voordrachten januari 2018 tot en met juni 2018
  07/01
  21/01
Theosofie, Maya Tempels en Monumenten
Het goddelijke in de mens
  04/02
  18/02
De planeet Aarde en haar geheimen
Onze gevoelsnatuur
  04/03
  18/03
  De zoektocht naar  Waarheid
  Het leven en werk van William Quan Judge
  01/04
  15/04
  29/04
  GEEN VOORDRACHT
  Bestaat het kwaad ?
  Geestelijke ecologie
  13/05
  27/05
  Helena Petrovna Blavatsky : haar leven en haar werk
  Het Onze Vader in het licht van de Theosofie
  10/06
  Robert Crosbie en de Geünieerde Loge van Theosofen
Den Haag : Voordrachten 2018
Plaats: Wijk- en Dienstencentrum 't KLOKHUIS
Celebesstraat 4, 2585 TJ DEN HAAG2 wekelijks heeft er een openbare voordracht plaats van de GLT Den Haag en dit van 11u tot 12u15
Informatie: 010-4513598 of 070-3685833
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be