Activiteiten
Datum
Voordrachten januari 2019 tot en met juni 2019
  06/01
  20/01
  Het Geboorte proces
  De Leer van het Oog en de Leer van het Hart 
  03/02
  17/02
  Gaat de Mensheid vooruit ?
  Beschouwing over de (bescherm) Engel
03/03
  17/03
  31/03
  Leven en werk van William Quan Judge
  'Slapende Sferen' : een visioen over Devachan
  Pythagoras en het pythagorisme
  14/04
  28/04
  Pasen in het licht van de Theosofie
  De Grootheid van HPB blijkt uit haar werk
12/05
  26/05
  Uiterlijk of innerlijk zwijgen
  Het Tibetaans Dodenboek
  09/06  
  De onpersoonlijkheid van Robert Crosbie
Den Haag : Voordrachten 2019
Plaats: Wijk- en Dienstencentrum 't KLOKHUIS
Celebesstraat 4, 2585 TJ DEN HAAG2 wekelijks heeft er een openbare voordracht plaats van de GLT Den Haag en dit van 11u tot 12u15
Informatie: 010-4513598 of 070-3685833
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be