Activiteiten 
Datum 
Voordrachten januari 2020 t.e.m. juni 2020
  05/01
  19/01
  
  Esoterisch Christendom
  Wat is de ziel nu toch eigenlijk?
  
  02/02
  16/02
  
  'Tref het doel'
  De verborgen relatie tussen mens en dier
  01/03
  15/03
  29/03
  
  Geluk, nevenproduct van zingeving
  Het leven en werk van William Quan Judge
  De mysteriën van slaap en droom
  19/04
  Mystiek van de Indianen
  03/05
  17/05
  Helena Petrovna Blavastky: haar leven en haar werk
  De Theosofie in de praktijk van het dagelijkse leven
  07/06
  21/06
  De Gnosis van Valentinus
  Leven en werk van Robert Crosbie
Den Haag : Voordrachten 2020
Plaats: Wijk- en Dienstencentrum 't KLOKHUIS
Celebesstraat 4, 2585 TJ DEN HAAG 
 
 
 
2 wekelijks heeft er een openbare voordracht plaats van de GLT Den Haag en dit van 11u tot 12u15
Informatie: 010-4513598 of 070-3685833 
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be