Home
Newsflash oktober 2018
'Hef uw hoofd op, o Lanoo; ziet u één of talloze lichten boven u, die branden aan de donkere middernachtshemel?
Ik neem één Vlam waar, o Gurudeva, ik zie daarin talloze niet-afgescheiden vonken schijnen.
U hebt goed gesproken.

Lees meer... 

Zie ook video : How to let altruism be your guide?

How to let altruism be your guide ?
Geestelijk ontwaken is ontwaken uit de droom van het denken.

E. Tolle, 'De Stilte Spreekt'

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd  of via Dropbox (vrijwillige steun) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede, derde en vierde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Tweede publicatie  (vijfde boek) : 'Tsong-Kha-Pa': klik hier
   Derde publicatie  (vijfde boek) : 'Christian Rosenkreutz': nog in opbouw
4 november : Stilte bijeenkomst
Het leven, en alles wat daarbij hoort, behoort tot het wettige domein van de metafysicus;  de psycholoog en de natuurwetenschap heeft er geen aanspraak op.

'Wat is geweest,  is wat zal zijn; en dat wat reeds is genoemd - en bekend is,  is de Mens '-
en is tevens het antwoord op het raadsel van de Sfinx.


Lees meer...
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :
Studiemateriaal aangeboden voor november
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

11 november : Beschouwing over de (bescherm)engel
25 november : Elementen, elementalen en elementaren
Gaat het over een 'zweverig' onderwerp als we het over engelen hebben?
Wél als we de christelijke voorstellingen -in o.a. de kunst- voor ogen houden waarop hemelse wezens, compleet met vleugels, als uitgangspunt worden genomen.

Maar niet als we dit begrip vanuit het theosofisch gedachtegoed benaderen.

Lees meer...
Hoewel er door H.P.Blavatsky, Willem Quan Judge en Robert Crosbie, een aantal artikels geschreven zijn m.b.t. Elementen, Elementalen en Elementaren , blijft het moeilijk om deze realiteiten juist te interpreteren en ze te integreren in onze dagdagelijkse realiteit.

Dit komt omwille van twee schijnbaar tegengestelde leringen.

Langs de ene kant wordt ons gezegd om niet te experimenteren met Elementalen, en zeker niet met het onderwerp Elementaren omwille van de reële gevaren die hier mee gepaard gaan.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be