Home
Newsflash april 2018
'Net zoals je beide ogen onder leiding staan van het hart en onderworpen zijn aan het gezag van de geest, bewegen de vijf zintuigen naar wat het hart ingeeft.

Zo bewegen hand en voet zich ook als de staf in Mozes' hand.

Als het hart het wil, begint de voet meteen te dansen van nooddruft tot overvloed.'

Uit Roemi, Daglicht p. 83

'Het denkbeeld van eeuwig Nietzijn, dat het Ene Zijn is,
zal een paradox schijnen voor ieder die zich niet herinnert dat wij ons begrip van 'zijn' beperken tot ons tegenwoordige bewustzijn van bestaan en het woord als een specifieke in plaats van als een algemene term gebruiken.

De Geheime Leer Deel I  (Ned.pagina 75/Eng.page 45)

Lees meer... 

* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Achtste publicatie  (vierde boek) : 'Ramón Llull'  : klik hier
   Negende publicatie  (vierde boek) : 'Meister Eckhart'   : nog in opbouw
6 mei : Stilte bijeenkomst
'Bestaat het kwaad', was een thema tijdens onze voordrachten in de maand april en is door de eeuwen heen nog altijd één van de belangrijkste vragen die kan worden gesteld.

Voor diegene die zich daar verder willen in verdiepen, kan volgend artikel  'The Origin of Evil' van H.P.Blavatsky, vertaald in ons  vroegere tijdschrift, daarbij helpen.


klik hier
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten

Voor Nederland ; zie : 'Voordrachten'

Voor België :

Studiemateriaal aangeboden voor mei
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be
Facebook : kijk op geünieerde loge van theosofen'

13 mei  : De band tussen leerling en leraar
27 mei : De Geheime Leer: filosofie of methodologie ?
Iedere oprechte zoeker en student die een spirituele of geestelijke ontwikkeling ondergaat zal vroeg of laat zich over dit onderwerp moeten buigen.
Het vormt a.h.w. een stap in een gans ontwikkelingsproces.

Mevrouw Blavatsky omschrijft het begrip chela als iemand die zichzelf heeft aangeboden als leerling om 'de verborgen mysteriën van de natuur en de latente psychische krachten in de mens' in de praktijk te leren kennen.


Lees meer...
Niet alleen nieuwkomers, maar ook 'old-timers' geïnteresseerd in de studie van de Theosofie, voelen zich dikwijls onmachtig wanneer ze worden geconfronteerd met de schijnbaar verwarrende inhoud en kolossale hoeveelheid materiaal die de Theosofie heeft aan te bieden.

Men is geneigd te denken dat men over een groot intellect moet beschikken gekoppeld aan een fotografisch geheugen om zich door al het materiaal te kunnen worstelen.

Dit zou inderdaad een gerechtvaardigd standpunt zijn indien de Theosofie alleen maar zou worden beschouwd als een filosofie die naast alle andere filosofieën zou bestaan, en waar geheugen om het allemaal te onthouden een 'sine qua non' zou zijn.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be