Home
Newsflash september 2017
Voordat de Stem kan spreken in het bijzijn van de Meesters moet zij het vermogen om te wonden hebben ingeboet.

Voordat de ziel kan staan in het bijzijn van de Meesters, moeten haar voeten zijn gewassen in het bloed van het hart.

Licht op het Pad p. 1


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Tweede publicatie  (vierde boek) : 'Franciscus van Assisi' : klik hier
   Derde publicatie  (vierde boek) : 'Albertus Magnus ' : nog in opbouw
Het Zelf staat boven de drie gewaden, het grove, het fijne en het oorzakelijke; gaat boven de vijf sluiers uit en is getuige van het verleden, het heden en de toekomst.

Wat is dan het Zelf ?

Zijn eigen aard is Zijn, Bewustzijn, Zaligheid

                                             Shankaracharya
Lees meer...
Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
'Onze geboorte is alleen een slaap en een vergeten;
De ziel die met ons komt, onze levensster,
ging elders onder, en komt van ver.'

Citaat uit 'De Sleutel tot de Theosofie'

'Die levens zijn talrijk, maar de ziel of geest die ons tijdens die duizenden bestaansvormen bezielt, is dezelfde :
Lees meer...

Als vervolg op vorige maand, kunnen we ons volgende vragen stellen :

- Zit ons geheugen in onze hersenen?
- Waar komt de intuïtie vandaan?
- Kan de mens zijn vorige levens herinneren?

Deze vragen en nog veel meer .... trachten we via de studie in de Theosofie te verklaren en te bevatten.

Artikels i.v.m. geheugen, intuïtie, kijk hiervoor onder de
rubriek : 'Eigen Publicaties'
Voordrachten

Voor Nederland ; 'Voordrachten'

In vele landen was er een traditie van verhalenvertellers. Reizende vertellers die van dorp tot dorp trokken.
Vaak kwamen mensen 's avonds samen bij iemand thuis, in de plaatselijke herberg, of op het dorpsplein om te luisteren naar oude verhalen, sagen of mythen.
De vertellers wisten het zo te brengen dat zowel ouderen als jongeren geboeid luisterden.
Maar hebben sommige verhalen ook een diepere betekenis en spreken ze iets in de mens aan waar het gewone dagelijks leven aan voorbij gaat?

Lees meer...
Studiemateriaal aangeboden voor oktober
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Vanaf september 2017 wordt het programma van de GLT ook aangekondigd via Facebook.
kijk op 'geünieerde loge van theosofen'
Indien u een Facebookaccount hebt, kan u deze pagina raadplegen.
8 oktober : Theosofie, realiteit of fictie?
22 oktober : Pinokkio ontrafeld! Verborgen waarheden in sprookjes
Door omstandigheden is de spreker verhinderd en hebben we besloten om deze lezing om te vormen tot een panelgesprek. Het is de bedoeling dat u vragen aan het panel over het onderwerp stelt.

De titel van dit panel is een boute uitspraak.
Als we het woordenboek raadplegen dan lezen we dat met het begrip “fictie” wordt bedoeld: een niet op de werkelijkheid berustende voorstelling of fantasie van de auteur.


Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be