Home
Newsflash mei 2017
Tijdens de periode juni/juli/augustus, zijn er geen stilte bijeenkomsten.

Ons nieuwe seizoen begint op de eerste zondag van september. (3 september )

Wij hopen u dan terug te mogen begroeten.* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Studiedagen op woensdag avond : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
   Negende publicatie  (derde boek) : 'Al-Hoedzjwiri, Al-Khayr, Al-Halladj' : klik hier
   Tiende publicatie  (derde boek) : 'Suhrawardi ' : nog in opbouw
Stilte bijeenkomst
Vandaag ontkwam ik aan alles wat mij hinderde, of liever:
alles wat mij hinderde wierp ik van mij af.

Want de hindernissen bevonden zich niet vanbuiten, maar vanbinnen, in de ideeën die ik over alles heb.


'Overpeinzingen' - Marcus Aurelius pagina 124
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten
Zoals ieder jaar onderbreken wij ons seizoen van de voordrachten tussen juni/juli en augustus.

Onze studiedagen op woensdagmiddag en -avond blijven tijdens de maand juni nog doorlopen.

Bent u benieuwd wat we u in het nieuwe seizoen vanaf september zullen aanbieden.
Neem dan even een kijkje onder de rubriek : 'Activiteiten' : klik hier

Voor diegene die tijdens de maand juni toch enig studiemateriaal wensen te  bestuderen, bieden wij u het volgende artikel aan :

'Het geestelijke leven voor de gewone mens' van B.P.Wadia
onder de rubriek : 'Eigen Publicaties' : klik hier

Wij wensen iedereen alvast fijne vakantie en danken u voor uw aanwezigheid.


Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be