Home
Newsflash juli  2017
Tijdens de periode juli/augustus, zijn er geen stilte bijeenkomsten.

Ons nieuwe seizoen begint op de eerste zondag van september. (3 september )

Wij hopen u dan terug te mogen begroeten.* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail

* Studiedagen op woensdag avond : voor info : Lees meer...
  
* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste ,tweede en derde boek
  terugvinden : klik hier
 
   Tiende publicatie  (derde boek) : 'Suhrawardi' : klik hier
   Eerste publicatie  (vierde boek) : 'Ibn Gabirol of Avicebron ' : nog in opbouw
Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover.
Zo is de dood op zich helemaal niet verschrikkelijk - 
anders had Sokrates dat vast ook gevonden -
maar het is onze voorstelling van de dood die ons bang maakt: we verwachten iets ergs en dus is het erg.


Lees meer...
Stilte bijeenkomst
Meditatieve tekst voor deze maand
Voordrachten: vanaf september - nieuw seizoen
Ook deze maand willen wij u enkele artkels aanbieden als studiemateriaal :

'De gelofte van zwijgzaamheid' , verschenen in De Theosoof februari 1989, B.P. Wadia

'Overpeinzingen 'De Wil'; diverse artikels i.v.m. De Wil


Zie hiervoor onder de rubriek : 'Eigen Publicaties'

Wij wensen iedereen alvast fijne vakantie en danken u voor uw aanwezigheid.


Voor velen onder ons, zijn de maanden juli en augustus een periode van rust, recuperatie en reflectie, zo ook voor onze medewerkers.

Wij onderbreken onze activiteiten tijdens deze maanden en hopen u vanaf september terug te ontmoeten.

Bent u benieuwd wat we u in het nieuwe seizoen zullen aanbieden :

Voor België ; 'Voordrachten'

Voor Nederland ; 'Voordrachten'

Studiemateriaal aangeboden voor augustus
Mededeling :

Om het beantwoorden van vragen iets gebruiksvriendelijker te maken, hebben wij een extra telefoonnummer en email , waarop u ons kan bereiken.

Correspondentie : 0473 44 21 15  - glt.info@theosofie.be
Website/Newsflash  en Dropbox administratie  : 0475 41 42 97 - theosofie@skynet.be

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be