Home
Newsflash februari 2017
Wegens omstandigheden wordt de  stilte bijeenkomst van 5 maart geannuleerd.

De volgende zal plaatsvinden op 2 april.
5 maart : Stilte bijeenkomst
Het geestelijke ego kan alleen handelen als het persoonlijke ego is verlamd.

Het geestelijke 'ik' in de mens is alwetend en heeft alle kennis van nature in zich, terwijl het persoonlijke zelf de schepping is van zijn omgeving en de slaaf van het fysieke geheugen.

'Sleutel tot de theosofie'- ned.pag. 121


* Onze voordrachten zijn zowel op Cd (4euro) of via Dropbox (vrijwillige bijdrage) verkrijgbaar.
  Via mail aan te vragen (theosofie @skynet.be)

* Studiedagen op woensdag avond :onderstaand artikel zal worden bestudeerd :
  ' Het ontwikkelen van concentratie' - Theosofische inzichten blz 46 tot 58 (zie links)

* Gele Reeks : Vanaf de maand oktober 2014 werd er gestart met de publicatie 'de Gele Reeks'waarin
  50 mystici,filosofen of wijzen worden belicht.
  Onder de rubriek 'publicaties - eigen uitgaven' kan u het volledige eerste en tweede boek
  terugvinden : klik hier
 
   Zesde publicatie  (derde boek) : 'Ibn Masarra' : klik hier
   Zevende publicatie  (derde boek) : 'Symeon, de nieuwe theoloog ' : nog in opbouw
Meditatieve tekst voor deze maand
Dit panel vormt samen met de twee voordrachten van de vorige maand één geheel.

Wij zullen dan ook trachten uw vragen m.b.t. het thema ' eologie' te beantwoorden, in het licht van de theosofie.

Het uitgangspunt daarbij is “Theosofie is Ecologie” en dan bedoelen we niet in alleen politiek-economisch opzicht.12 maart : Panel : Een theosofische kijk op het milieu
26 maart : Het praktisch occultisme van W.Q.Judge
Overzicht voordrachten
Elk jaar wordt zo rond de 21 maart, zijn sterfdag, stil gestaan bij het leven en werk van William Quan Judge.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om deze herdenking te houden via een lezing, nl.: 'het Praktisch Occultisme van W.Q. Judge.'

Alleen al het volgende citaat uit het tijdschrift 'The Path' laat merken dat Judge een heel bijzondere en diepe betekenis aan het begrip 'occultisme' hechtte :

'Wanneer je je leven van elke dag leeft met een verheven doel voor ogen en een onzelfzuchtig verlangen, zal iedere afzonderlijke gebeurtenis van grote betekenis voor je zijn - een occulte bedoeling hebben - en naarmate je het belang ervan gaat inzien, zal je jezelf geschikt maken voor een hoger werk.'.

Lees meer...
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be