Maar een bewuste communicatie met zijn meester kan alleen tot stand worden gebracht na lange training en studie.

Wat een student moet doen, en kan doen, is zich geschikt maken om deze training te ondergaan.

'Brieven die mij hebben geholpen' W.Q.Judge pagina 170
Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be