Zij alleen bepaalt welke maatstaven zij juist acht en daaraan toest zij de indrukken van buitenaf.Uit overpeinzingen van Marcus Aurelius

Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be