Indien een ongeboren kind kon denken, in de betekenis die deze term voor ons heeft,
zou het zijn begrip van 'zijn' noodzakelijk op analoge manier beperken tot het intra-uterine leven, dat het enige is dat het kent.

Zou het proberen het denkbeeld van leven na de geboorte (voor hem de dood) aan zijn bewustzijn over te brengen, dan zou het, wegens gebrek aan gegevens om zich op te baseren en van vermogens om zulke gegevens te begrijpen, dat leven waarschijnlijk omschrijven als 'Niet-zijn dat werkelijk Zijn is'.

In ons geval is het Ene Zijn het noumenon van alle noumena die, zoals wij weten, aan verschijnselen ten grondslag moeten liggen en aan deze de schaduw van werkelijkheid verlenen die ze bezitten, maar waarvoor wij niet de zintuigen of het verstand (manas/mind) hebben om ze nu waar te nemen.


Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be