Meditatieve tekst voor deze maand
Zolang we dit lichaam en vooral deze wonderlijke menselijke hersenen hebben, is elke minuut, denk ik, iets om te koesteren.

Ons dagelijks bestaan is geheel doordrongen van hoop, hoewel we niet zeker zijn van onze toekomst. We weten niet zeker of we er morgen om deze tijd nog zullen zijn. Toch werken we met dat in gedachten, puur op basis van hoop.
We moeten onze tijd dus zo goed mogelijk gebruiken.

Ik geloof dat je je tijd op de juiste manier gebruikt als je andere mensen, andere bewuste wezens, helpt.
En als dat niet mogelijk is, doe ze dan op z'n minst geen kwaad.
Dat is, denk ik, het enige waarop mijn filosofie is gebasserd.

Laten we dus nadenken over wat er echt waardevol is in het leven, wat ons leven betekenis geeft, en laten we aan de hand daarvan onze prioriteiten stellen. 
Het doel van ons leven moet positief zijn.

We zijn niet geboren om problemen te veroorzaken, anderen kwaad te doen.

Voor een zinvol leven moeten we, denk ik, de voornaamste goede menselijke eigenschappen - liefde, vriendelijkheid, mededogen - ontwikkelen.

Dan wordt ons leven zinvol en vrediger - gelukkiger'

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be