Ge zult niet toestaan, dat uw zinnen een speelplaats maken van uw denkvermogen.

Ge zult uw zijn niet afscheiden van ZIJN en al het overige, maar de Oceaan laten opgaan in de druppel, de druppel in de Oceaan.

Zo zult ge volledig in harmonie zijn met al wat leeft;
liefde betuigen aan mensen als waren zij uw broeder-leerlingen,
discipelen van één Leraar, de zonen van één liefderijke moeder.

Leraren zijn er vele; De MEESTER-ZIEL is één, Alaya,
de Universele Ziel.
Leef in die MEESTER zoals ZIJN straal in u.
Leef in uw medebroeders, zoals zij leven in die STRAAL.


citaat uit: 'De Stem van de Stilte' pagina 54


Onze wensen aan u voor 2019
Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be