Manas is drievoudig - ik bedoel Hoger Manas - en ook Buddhi , en ook Atma.
Het is een Lotus met negen bloemblaadjes, om zo te zeggen,
en het zaad is het Juweel - Mani, een Diamant.

Laat de lotus het ene bloemblaadje na het andere ontwikkelen - zeven takken van kennis, zeven paramita's, en voor ons moeten ze zij aan zij evolueren.

Dat innerlijke werk van het verkrijgen van de innerlijke wijsheid van mededogen, dat is vrede en licht, is je onmiddellijke taak en deze zullen van binnen naar buiten uitstralen.

Dus het innerlijke leven moet doorgaan.
Wat is immers uiterlijke onrust? Werkelijkheid voor de hersenen en de gewaarwordingen, maar de Innerlijke Mens moet leren om boven deze uit te stijgen.

Rust komt van binnenuit, onrust van buitenaf.
Dit laatste moeten we door aanpassingsvermogen doorstaan.
De paren van tegenstellingen van het twaalfde hoofdstuk van de Gita moeten serieus en oprecht in overweging worden genomen.

De wereld is "te veel met ons" en verleidt ons om de hemel te vergeten.

Theosofie leert ons hoe we naar de hemel moeten opstijgen en dat moeten we doen.'


B.P.Wadia
Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be