En aldus wetende, wat groter is dan het onderscheidende beginsel, daarbij het lager zelf door het Hoger Zelf versterkend, versla dan, Machtige van armen, gij deze vijand, die voortkomt uit begeerte en wiens bestrijding uiterst moeilijk valt.'

Meditatieve tekst voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be