'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal aangeboden voor december
Verspillen van energie kan door een haast ontelbaar aantal mogelijkheden gecontroleerd en verminderd worden.

Ontwaken en vervallen in zelfbeklag, omdat men zich na de slaap niet verfrist voelt - is verspillen van energie.

Met vrees en beven denken aan de talrijke bezigheden die voor ons ligge - is verspillen van energie.

Zich haasten en woedend maken over hoe men klaar kan komen om aan het dagelijkse werk te beginnen - is verspillen van energie.

Onnodige gedachten en aandacht en onnodige woorden in verband met al deze voorbereidende inspanningen - is verspillen van energie.

Dit opnieuw te beleven door er telkens weer aan te denken - is verspillen van energie.

rubriek : 'Eigen Publicaties'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be