'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Zoals duidelijk wordt aangetoond in 'Esoteric Buddhism', 'De Geheime Leer ' en 'De Sleutel tot Theosofie', heeft de huidige mens als algemene regel  Hoger Manas  niet ontwikkeld, maar is het lager Manas met Kama, of begeerte die op dit moment heersen. We moeten  dus zeggen dat het lager Manas is,  die geïncarneerd is.

Maar omdat lager Manas een onderdeel is van Hoger Manas en er niet van kan  worden uitgesloten, behalve in het geval van het verlies van de ziel, volgt hieruit dat de incarnerende impuls en kracht wordt ontvangen door Hoger Manas die, gehoorzamend aan het effect van zijn Karma gegenereerd op aarde door lager Manas en Kama, wederom een incarnatie veroorzaakt.
In die zin reïncarneert daarom ook Hoger Manas.

En Atma-Buddhi-Manas vormen het reïncarnatie principe als geheel, voor zover er een basis moet zijn voor de reïncarnaties die plaatsvinden, en waarin de essentie of het aroma van alle persoonlijke levens die door die triade door het medium worden geleefd, aanwezig zijn in lager Manas in samenhang met Kama , op dit punt in de evolutie.

Wanneer het bewustzijn is gecentreerd in de hogere beginselen en volledige kennis, of Jnana wordt bereikt, dan is de reïncarnatie die plaatsvindt vrijwillig - door een adept - en moet niet volgens gewone normen worden beoordeeld.

Vertaald uit : 'Echoes of the Orient'  Volume III -  W.Q.Judge

Verder studiemateriaal zie  :'De Sleutel tot Theosofie' nederlandse pagina 162/163

Studiemateriaal voor deze maand
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be