'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal voor deze maand
De mathemata hebben een inhoud die al vanaf het begin in mens en wereld aanwezig is, maar waarvan hij zich niet bewust was en die nu langzamerhand het bewustzijn bereikt.

Deze geleidelijke bewustwording, dat is 'leren'.

De leerling die zich bezig hield met mathemata, maakte daardoor mogelijk dat zelfstandig, uit zijn eigen innerlijk, inzichten tevoorschijn kwamen die daar hadden gesluimerd, en wel spirituele inzichten, inzichten in de pricipes van de werkelijkheid.

Als ze zich in zijn innerlijk niet vertonen, heeft zich bezighouden met verschijnselen en symbolen geen zin.

Hij kan zich bijvoorbeeld met getallen, rekenkundige bewerkingen bezighouden; hij kan zich ook laten vertellen wat een getal betekent.

Maar het principe van de werkelijkheid, dat door een getal wordt gesymboliseerd, wordt alleen maar levend en werkzaam in hem als hij dat zelf bewust beleeft.

Vier mathemata, vier hulpmiddelen voor inzicht in spirituele principes hadden de pythagoreeërs: rekenkunde, geometrie, astronomie en harmonieleer (muziek).


Twee interessante filmpjes om te bekijken


The Language of Frequency and Form : klik hier


Communicating with the Universe in 432hz : klik hier
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be