'Wie ben ik?'

Ik ben niet dit fysieke lichaam, niet de vijf zintuigen, niet de vijf instrumenten van handeling, en niet de vijf vitale krachten.
Zelfs het denkvermogen (manas) ben ik niet, noch de onwetendheid van de diepe slaap, waarin slechts de subtiele, latente geneigdheden blijven bestaan, zonder dat zintuigelijke objecten worden waargenomen of enige handeling wordt verricht.

Na dit alles vanuit het besef 'dit ben ik niet, en dit ben ik niet' afgewezen te hebben, blijk ik het Kennen zelf te zijn dat dan als zodanig overblijft,
dit Bewustzijn zelf.

De aard van dit Kennen is Zijn, Bewustzijn, Gelukzaligheid
(Sat-Chit-Ananda)

uit : Ramana Upanishad pag. 73
Studiemateriaal aangeboden voor oktober
en hoewel 'het boekdeel van het stoffelijke brein gebeurtenissen binnen het kader van één aards leven kan vergeten, kan het grootste deel van de collectieve herinneringen de goddelijke ziel in ons nooit verlaten.
Haar gefluister kan te zacht zijn, de klank van haar woorden te ver verwijderd van het gebied dat door onze stoffelijke zintuigen wordt waargenomen; maar de schaduw van gebeurtenissen uit het verleden, evengoed als de schaduw van de gebeurtenissen die nog moeten komen, valt binnen haar waarnemingsvermogen en is altijd voor haar geestesoog aanwezig.'

De Geheime Leer deel II Ned. pag. 479

Artikels i.v.m. geheugen, intuïtie, kijk hiervoor onder de
rubriek : 'Eigen Publicaties'
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be