Helaas, wanneer we andere dan theosofische literatuur raadplegen, merken we dat er opmerkingen zijn over de leerstellingen die in o.a. de Geheime Leer of de Sleutel tot Theosofie te vinden zijn, maar bv. ook over de persoon van mevrouw Blavatsky.
Zij werd nog tijdens haar leven door velen als een charlatan, een bedriegster beschouwd. Denk daar bv. aan het Hodgson rapport dat nog steeds onder de mensen leeft ondanks het feit dat de beweringen daarin later werden weerlegd.

We merken zelf als we bv. met niet-theosofen bepaalde leerstellingen zoals reïncarnatie bespreken, we misschien op zijn zachtst gezegd geconfronteerd worden met fronsende wenkbrauwen, misschien het plots veranderen van onderwerp. Of opmerkingen krijgen als: 'daar geloof jij toch niet in?' Of 'dit is niet wetenschappelijk'.

Voor doorwinterde Theosofen is de Theosofie een realiteit. Ze is niet louter een samenraapsel van filosofie, religie en wetenschap, maar is de synthese ervan. Ze is geen theoretisch concept, maar een levende en praktische Werkelijkheid. Veel mensen blijven hameren op 'bewijzen' m.b.t. de leringen: over het bestaan van de Meesters, de eenheid van het Leven, de evolutie van elk wezen binnen dat geheel, het zevenvoud, … Het wordt als iets speculatief beschouwd.

Echter, de bedoeling van Theosofie - en iedereen die haar wil verspreiden-  is niet om mensen te overtuigen van de waarheid, maar naar de waarheid te verwijzen.
We willen trachten dit gegeven in dit panel vorm te geven.
8 oktober : Theosofie, realiteit of fictie?
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be