Eén van die hulpmiddelen kan het meditatiediagram zijn.

In Nederland bv. is er een dame die een volledig trainingsprogramma heeft uitgewerkt op basis van dat diagram.

Het wordt toegeschreven aan H.P. Blavatsky en zou gedicteerd en neergeschreven zijn door E.D. Sturdy.
Er is evenwel geen duidelijkheid of dit allemaal wel klopt.
De meeste theosofen twijfelen aan de oorsprong, maar herkennen wel heel wat leringen uit de Geheime Leer, de Stem van de Stilte.

Al was het maar dat het diagram start met de verwijzing, het ontwikkelen van een gevoel, een idee van eenheid, van universele broederschap dus.
Het fundament van het hele gebouw a.h.w.

Het diagram kan een hulp zijn om het mysterie dat zich in ons zelf moet ontvouwen te ondersteunen.
Dat mysterie is de ontwikkeling van de innerlijke mens.

Het wordt met veel begrippen en woorden vertaald als het heilige huwelijk tussen buddhi en manas of tussen Kristus en Maria Magdalena; de transformatie van lager naar hoger manas; de emancipatie van de menselijke ziel, enz.

Dit mysterie dient elk menselijk wezen te bewerkstelligen.
Het is zijn heilige plicht of Dharma.
Het uiteindelijke doel van mens zijn.
10 maart : Het mysterie van het Medidatiediagram
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be