Rond de periode van 8 mei wordt over de gehele wereld stilgestaan bij het leven en het werk van Helena Petrovna Blavatsky, een Russische vrouw die op het einde van de 19e eeuw de opdracht kreeg om de aloude wijsheid opnieuw onder de aandacht van de witte barbaren te brengen, deze terug aan de zgn. beschaafde westerse mens te geven.

En wat voor een poging werd het: HPB werd een fenomeen zowel voor haar voor- als tegenstanders.
Haar nalatenschap is ontzettend groot en getuigt van een zeer diepe kennis van de Theosofie, maar ook een warme en oprechte menslievendheid.
Ze zette zich dan ook in voor het heil van elk mens, eigenlijk voor elk levend wezen die in een onlosmakelijke band met elkaar verbonden zijn, een universele broederschap.

Dit komt des te meer tot uiting in dit kleine boekje. Het fundament ervan vormen geselecteerde fragmenten uit het Boek der Gulden Voorschriften. De Stem van de Stilte laat in drie fragmenten, die vaak los van elkaar worden gezien, de zoekende leerling kennis maken met het hart.
Het hart waaruit zijn motief en zuivering dienen te komen om zo als mens de gehele mensheid te kunnen dienen, waarlijk menselijk te worden en een belichaming van de aloude wijsheid te zijn.
12 mei : De Stem van het Hart
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be