Kunnen we dan deze illusie overstijgen?

Alleen door zoveel mogelijk in het NU te leven.
Het verleden loslaten en zich geen zorgen maken over de toekomst.

'Wees helemaal waar je bent, waar dat ook is.' (Eckhart Tolle in De kracht van het NU)

Kan ik mijn toekomst nog beïnvloeden of staat alles vast?
Alles wat was, is en zal zijn, staat te lezen in het astrale licht.
Kan iemand zo de toekomst voorspellen?
13 januari : Verleden, heden en toekomst
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be