Dit proces bestaat uit verscheidene stadia waarvan het eerste bij degene ligt, die zich aanbiedt. De chela dus! Een gedeelte van de weg bestaat uit zelfopgelegde en zelfuitgedachte pogingen, maar op een gegeven moment is een goeroe of leraar noodzakelijk. De chela heeft op een gegeven moment zijn ondersteuning nodig. Hij kan anders het eindstadium niet bewerkstelligen.

Het is vreemd dat er een band of relatie tussen chela en goeroe wordt aangegaan maar dat die begint wanneer beide elkaar nog niet hebben gezien.

Ook is het geen relatie zoals we die uit onze schooltijd herinneren, waarbij  gehoorzaamheid aan de leraar werd geëist.
En dat roept meteen allerlei vragen op waar we in deze lezing nader op in zullen gaan.
Vragen als: hoe weet je dat je met een leraar te maken hebt?
Welke rol heeft hij?
Wat is zijn invloed op de leerling? Etc.

Ten slotte is dit thema ontzettend belangrijk omdat het juist één van de belangrijkste opdrachten van de moderne Theosofie en haar Stichter en Moeder, H.P. Blavatsky was om de juiste voorstelling omtrent Goeroes - hun Status, hun Werk en het Pad naar Hen - weer te geven.
Daarom besteden we in een G.L.T. vaak aandacht aan de Meesters en Hun Werk.
13 mei  : De band tussen leerling en leraar
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be