Hierin vinden we een ontroerend en inspirerend beeld gepresenteerd.

Daar wordt immers gesteld dat er een hogere component in de mens is, een spiritueel principe, dat ons geleidt en ons inspiratie geeft, mits we ons daarvoor openstellen, en waaraan we de benaming engel zouden kunnen geven.

En verder: dat 'er in het heelal, geen bevoorrechte wezens zijn, zoals de engelen van de westerse of/ en de joodse religie.
Een Dhyan Chohan moet dat worden; hij kan niet worden geboren of plotseling op het levensgebied verschijnen als een volmaakt ontwikkelde engel' zoals we in de Geheime leer van H.P. Blavatsky kunnen lezen.

Maar zelfs in de wereldliteratuur wordt het fenomeen van de onzichtbare aanwezigheid beschreven, zoals we zullen horen uit de brief van de voormalige Tsjechische President Vaclav Havel die hij vanuit de gevangenis aan zijn vrouw Olga schreef…
11 november : Beschouwing over de (bescherm)engel
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be