De goden zijn de zevenvoudige personificaties van :
1) de noumena van de intelligente natuurkrachten;
2) kosmische krachten;
3) hemellichamen;
4) Dhyan-Chohans;
5) psychische en geestelijke vermogens;
6) goddelijke incarnaties op aarde en
7) aardse helden of vervolmaakte mensen.

In deze lezing staan we stil bij Janus die de God van het Begin is.

Hij staat aan het begin van het nieuwe jaar, aan de terugkeer, de overwinning van het licht op de duisternis.
14 januari : De twee gezichten van Janus
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be