In de Stem van de Stilte wijst HPB op het belang van het ontwikkelen van het bodhisattva-ideaal wat het resultaat is van het volgen van het pad van het Hart, van de hartenleer.

Daarin speelt mededogen een heel belangrijke rol. Zij is nl. het vuur van ons verlangen, van ons streven, ons motief.

Mededogen is een thema dat heel sterk aanleunt bij de kernlering van de Esoterische leer, nl. broederschap als een feit in de natuur.
Er zijn vanuit mededogen raakpunten met broederschap, met altruïsme, maar het onderscheid daar tussen is niet altijd duidelijk.

Daarnaast vormt het ontwikkelen van mededogen een weg die men de weg van ZELF-cultivatie mag noemen.

Die weg begint door eerst bij zichzelf te kijken, naar binnen te gaan, een weg van Metanoia, een radikale verandering en heroriëntatie en vervolgens een soort scholing te ondergaan om tenslotte vanuit het ware mededogen de mensheid, maar ook de gehele manifestatie te helpen en te onderwijzen.

Mededogen vormt het hart van het universum. Het is de wet der wetten, zo zegt het derde fragment van de Stem. We worden ertoe gebracht zo'n hart in ons zelf te ontwikkelen, eigenlijk bloot te stellen, en van daaruit te antwoorden.
26 november : Mededogen als antwoord
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be