Tijdens de vorige voordracht hebben we veel vernomen over Helena Petrovna Blavatsky.

We gaan verder op dit elan door een tipje van de sluier op te lichten over het leven en werk van Alexandra David Neel en andere interessante vrouwen uit die periode die ons tot denken hebben aangezet.

26 mei : Spirituele vrouwen uit de 19e eeuw

Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be