Het programma van Plotinus was een allesomvattende synthese van de antieke filosofie in het licht van de platonische principes, die uitgedrukt (exoterisch) en verborgen waren (esoterisch) in de platonische metafysica.

Plotinus vond die metafysische principes in de filosofische werken, maar steunde hoofdzakelijk op ongeschreven leerstellingen, mondelinge en esoterische traditie.

En die ongebroken overlevering van leraar op leerling houdt verband met de inwijding in de mysteriën. Filosofie was geen academische bezigheid, maar een fundamentele levensvisie en levenshouding, zoals de theosofie in alle tijden is geweest.
28 oktober: De geheime leer van Plotinus: het neoplatonismeGeünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be