De theosofie spreekt over de astrale, de psychische en de geestelijke mens.
We zijn omgeven door een subtiele fijnstoffelijke sfeer die alles doordringt en alles met elkaar verbindt.

We zijn geen fysieke wezens met een geestelijke ervaring, maar geestelijke wezens met een menselijke ervaring.
28 januari : De onzichtbare mens
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be