Mevr. Blavatsky beschouwt de zaden van kwaad en lijden als het allereerste resultaat en gevolg van de heterogeniteit van het gemanifesteerde universum.

Maar zij zijn uiteindelijk slechts een illusie voortgebracht door de wet van de contrasten, een fundamentele natuurwet.
25 maart : Bestaat het kwaad ?
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be