Langs de andere kant werken we allemaal onbewust, wat we ook doen en waar we ons denken ook op richten, met Elementalen, en vormen deze Elementalen ‘een deel van onszelf’.

Meer nog… we zullen hun werking en kracht tijdens de verdere evolutie van ons spiritueel pad ‘brood nodig’ hebben, en kunnen niet vroeg genoeg beginnen om ons van hun aanwezigheid bewust te worden.

Meer nog, zonder de kennis van datgene wat we Elementalen noemen is er geen inzicht mogelijk in de fundamentele werking van de Natuur.
25 november : Elementen, elementalen en elementarenGeünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be