Je wordt stil van deze woorden.

Judge toont hier heel goed en kernachtig dat Occultisme niet het streven naar allerlei duistere kunsten is, maar het streven om voor en als het Zelf te handelen. 

Zijn leven en werk zijn daarvan een prachtig voorbeeld en illustratie.
26 maart : Het praktisch occultisme van W.Q.Judge
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
Tel : 0475 41 42 97
E-mail : theosofie@skynet.be