- Het beleid inzake privacy en databescherming kreeg een update en staat op de website
   gedocumenteerd.
   Het komt erop neer dat wij zo weinig mogelijk gegevens bewaren, m.n. een lijst met mail-adressen.

- Alle leden van de Raad van Bestuur en alle werkers van de GLT zijn ervan bewust dat er omzichtig met
   data van derden moet worden omgegaan.
   Deze worden niet zonder toestemming van betrokkenen gedeeld of aan derden bezorgd.

- De data worden op een veilige manier bewaard. In geval van een datalek wordt meteen klacht
   ingediend bij de bevoegde diensten.

- We beheren een mailinglijst. Deze lijst bevat alleen naam, e-mailadres die geabonneerd zijn op onze
   maandelijkse Newsflash. De mailinglijst bevat geen andere informatie. U kunt zich altijd afmelden
   door een mailtje te sturen naar theosofie@skynet.be


 
G.L.T. Antwerpen : Privacy beleid
Privacy
Inzake GDPR hebben wij alle maatregelen genomen welke noodzakelijk zijn :
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be