Tetagrammaton

Een Gesprek over de Monade

De Oorsprong van het Kwaad

Het Universele Denkvermogen
Waarom Theosofie ?

Contemplatie

Wat is onsterfelijkheid
Onsterfelijkheid

Een Commentaar op de Gayatri

Het behoud van energie

Handel voor en als het Zelf
De Reine van Hart
Liefde en het voorwerp van Liefde


Intuïtie en geweten

H.P.B. over geheugen

De Persoonlijkheid in het dagelijkse leven

Theosofisch Bekeken : MeditatieDenkvermogen/Manas, verschillende artikels

De Gelofte van Zwijgzaamheid - B.P.Wadia

Overpeinzingen 'De Wil'  verschillende artikels

Zielsverhuizing - W.Q.Judge

Bewustzijnstoestanden na de dood: kama-loka - Tijdschrift 'Theosofie' Vol 12 Nr 2

Het Geestelijke leven voor de gewone mens - B.P.Wadia


Wijze Woorden van een Meester

Alchemie Transformatie naar ons Innerlijk Zelf

Publicaties
Eigen Publicaties
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be