Publicaties eigen uitgave - Gele Reeks


Boek1
Introductie Gele Reeks
1) Apollonius van Tyana : De Grote Adept van de Eerste Eeuw
2) Simon Magus : De Verlichte Wijze van de Eerste Eeuw
3) Epictetus : Slaaf en Wijze
4) Paulus van Tarsus : De Ingewijde Apostel
5) Marcus Aurelius : Keizer en Wijze
6) Albinus : De Mysterieuze Schakel
7) Galenus : Arts en Wijsgeer
8) Ammonius Saccas : De Theodidaktos
9) Plotinus : De Nieuwe Plato
10) Porphyrius : De Theurg
11) Jamblichus : De Theosoof

Boek2
1) Basilides : De gnosticus
2) Origenes : Kerkvader en Ketter
3) Julianus: 'De Afvallige'
4) Hypatia: Filosofe en Martelares
5) Synesius: Filosoof en Bisschop
6) Proclus
7) Hiërocles
8) Dionysius
9) Boëthius
10) De Grote Theosofen

Boek3
1) Rabi'Ah van Basra
2) Djabir : Vader van de Alchemie
3) Al Kindi : Arabische filosoof
4) Johannes Scotus Erigena
5) Al-Farabi-de Neoplatonist van de Islam
6) Ibn Masarra
7) Symeon, de Nieuwe Theoloog
8) Avicenna of Ibn Sina
9) Al-Hoedzjwiri, Al-Khayr, Al-Halladj
10) Suhrawardi

Boek4
1) Ibn Gabirol of Avicebron
2) Franciscus van Assisi
3) Albertus Magnus
4) Djalaloeddin Roemi
5) Roger Bacon
6) Hadewych
7) Fakhroeddin
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be