Index tijdschrift THEOSOFIE (14 delen)

Winter 2012 : Theosofie Vol14 Nr1

Lente 2012 : Theosofie Vol14 Nr2

Zomer 2012 : Theosofie Vol14 Nr3

Herfst 2012 : Theosofie Vol14 Nr4Publicaties
Tijdschrift Theosofie : 2012
De oude jaargangen worden, voor zover voorradig, nog steeds verkocht. Daarvoor gelden 2 prijscategorieën:

De jaargangen 1999 t/m 2005:  €  8.-- per 4 nummers of
€ 2.50 per stuk [exclusief verzendkosten]

De jaargangen 2006 t/m 2012:  €15.-- per 4 nummers of
€ 4.--  per stuk  [exclusief verzendkosten]

Losse exemplaren of volledige jaargangen kunnen worden afgehaald op de Logeadressen en bij de Studielokalen.
De adressen vindt u onder de rubriek 'contact'

Verzending per post zal om praktische redenen uitsluitend plaatsvinden
- Na bestelling per telefoon of mail en
- Na betaling vooraf

Verzendkosten kunnen op voornoemde mailadressen worden opgevraagd en hangen uiteraard af van het gewicht.
Geünieerde Loge van Theosofen - Antwerpen
GLT Antwerpen. Frans Van Heymbeecklaan 6 - 2100 Deurne
E-mail : theosofie@skynet.be